Det er en kjent sak at LO-systemet bevilger flere titalls millioner kroner til Ap og at de har valgt å være et talerør for Ap i stedet for å jobbe for sine medlemmers interesser. Det at de nå også begynner med direkte uredelig og feilaktige leserbrev er trist. Vidar Schei i LO-forbundet Fellesforbundet presterer å skrive i et leserbrev i Fredrikstad Blad at det er et mål for alle politikere til høyre for Ap å ramme de svake og skape en forferdelig situasjon for folk flest. Med respekt å melde, dette er tøv.

Alle politikere, uavhengig av parti, ønsker å skape et bedre samfunn, men man kan være uenig i hvordan man skaper det. Med Fremskrittspartiet i regjering har vi forbedret og utvidet velferdssamfunnet, men det gjenstår fortsatt mye. Det har aldri i historien vært et bedre sosialt sikkerhetsnett for dem som trenger det enn i dag. Vi har begynt å endre NAV fra å være en byråkratisk mastodont der alle skulle passe inn i en A4-modell som Ap ønsket, til at man nå i større grad ser den enkelte og kan komme med konkrete tiltak for å hjelpe.

For ingen mennesker er like, alle har forskjellige behov, evner, ønsker og utfordringer og da må NAV få lov til å ta individuelle hensyn noe Ap ikke ønsker. Det gjenstår som sagt mye for å få NAV perfekt, men vi kunne ønske at LO da bidrar konstruktivt til det beste for sine medlemmer i stedet for å være Aps spinndoktorer.