Gå til sidens hovedinnhold

LO-Schei om tette rødgrønne bånd: Jada, men. Neida, men. Alvorlig talt! NEI!

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi skal ikke kutte båndene til de partiene som står oss nærmest, det vil skade vår sak, skriver LO-leder Vidar Schei til to Høyre-politikere som kritiserte tette bånd mellom LO og rødgrønne partier i Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilsvar på innlegget «LOs rødgrønne blanding er problematisk» fra Njål B. K. Gustavsen og Herman Midtsjø.

LO er en organisasjon som ikke er politisk nøytral. Vi jobber politisk, og vi jobber sammen med og nært opp til partier som har vår sosialistiske tankegang, som går på tradisjonelle sosialistiske verdier, kombinert med mer moderne sosialdemokratiske tanker. Uansett hva dere, Njål og Herman, måtte mene om dette, så passer ikke deres elskede Høyre inn i denne beskrivelsen.

Det er en grunn til at LO aldri har hatt tette bånd mot borgerlige partier, de har ikke en politikk som støtter en rettferdig fordeling av godene, og har fokus på den enkelte arbeiders vel og ve. De er mer opptatt av å legge forholdene til rette for kapitalen, legge til rette for at de rike blir rikere og at markedet skal ordne opp selv, uten særlig statlige føringer og begrensninger. Helst skal ikke staten eie eller drive noe selv. Og dette mantraet har vært spesielt tydelig de senere år, men stor iver etter å privatisere alt, og legge forholdene til rette for mer privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Når LO lokalt ønsker å ha en fortsatt rødgrønn styring av Fredrikstad, har det sammenheng med den rivende gode utviklingen byen vår er i.

Formelt blir nok LO kanskje sett på som en tverrpolitisk organisasjon, og vi har medlemmer som støtter alle politiske partier i Norge. Men vår virkelighet og historie viser at alle reformene og rettighetene vi har krevd og jobbet for, har kommet når det har vært sosialistiske regjeringer. Vårt velferdssamfunn er ikke bygget på borgerlige verdier, snarere tvert imot.

Når LO lokalt ønsker å ha en fortsatt rødgrønn styring av Fredrikstad, har det sammenheng med den rivende gode utviklingen byen vår er i, som har kommet av det klokskap og de visjonene det rødgrønne samarbeidsprosjektet har stått for.

LO i Fredrikstad ser også med stor bekymring på de alternative budsjettene som Høyre og Frp har lagt frem de siste årene. Her kommer det tydelig frem mellom linjene, at hvis det er ønsket politikk for Fredrikstad-samfunnet, vil innbyggerne få kuttet tjenestetilbudet, mange ansatte må få seg andre arbeidsgivere, for virksomheter kommer til å bli konkurranseutsatt og privatiserte, dagens gratis ferger vil mest trolig forsvinne, og det kommer til å komme en endringsiver som vil gå ut over de ansatte i kommunens rettigheter.

At disse unggutta i Høyre føler at LO i Fredrikstads prosjekt «Rødgrønt Fredrikstad og Hvaler 2019» er problematisk, bunner vel i misunnelse. En samlet fagbevegelse innenfor LO i Fredrikstads område mener at dette prosjektet er viktig, og det er viktig at vi fronter partiene Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Bymiljølista, Pensjonistpartiet og Rødt.

At LO i Fredrikstad har medlemmer som ikke nødvendigvis støtter partiene som er med i dette prosjektet, er riktig. Men våre medlemmer krever at vi jobber for deres rettigheter og for å fremme en politikk som støtter opp under dette. Så kan gjerne dere, Njål og Herman, mene at en slik sterk alliansebygging som dette valgprosjektet er, svekker LOs posisjon som en tverrpolitisk faglig organisasjon, men jeg er helt uenig i den videre argumentasjonen deres. Det tjener våre medlemmer og deres rettigheter at vi tar stilling til hvem som det er best å samarbeide med når det gjelder faglige rettigheter.

Vi skal ikke kutte båndene til de partiene som står oss nærmest, det vil skade vår sak, og være en fordel for de borgerlige partiene, noe vi ikke ønsker. Vi har ikke noe mål om å være uavhengige. Historien har vist at disse båndene har vært viktige, og at de fortsatt er veldig viktige for å få gjennomslag for det vi mener er den rette samfunnsutviklingen.

Så kan dere mene så mye dere vil om at jeg som LO-leder sitter i bystyret, det er deres rett. Men jeg sitter ikke i bystyret som leder av LO i Fredrikstad, jeg sitter der som medlem av Arbeiderpartiet, og er valgt inn på programmet til Arbeiderpartiet. Jeg vet hvilken hatt jeg har på meg der og hvilken hatt jeg har på meg i styremøtene til LO i Fredrikstad. To ulike organisasjoner, med mange sammenfallende synspunkter, men også ulikheter og uenigheter om veivalg. Men er mer i tvil om den innsikten er like fremtredende, spesielt hos deg, Njål?

Hvis jeg avslutningsvis skal si meg helt enig med noe i dette innlegget dere har skrevet, så er det at faglige sammenslutninger som LO, YS, Unio og Akademikerne gjør en viktig jobb hver eneste dag. For arbeiderne. Ikke for de rike, ikke for kapitalen, ikke for profitten, ikke på akkord med politiske prinsipper. Kan borgerlige partier i disse regjeringstider si det samme?

Kommentarer til denne saken