LO-leder langer ut mot kommunens behandling av ansatte: Empatiløst, fryktkultur og ledere som ikke tør å ta personalansvar

LO-leder Vidar Schei bruker harde ord om sine erfaringer med å bistå ansatte i Fredrikstad kommune de siste årene.