Gå til sidens hovedinnhold

LO godtar Aps kutt til svake grupper. Man kritiserer ikke sine egne

Artikkelen er over 2 år gammel

Bjørnar Laabak om betente saker i Ap-styrte Fredrikstad: – Hva er det som gjør at fagbevegelsen og LO forholder seg helt stille, jo «samrøren», sosialismen, «partiboka» og at de er mer opptatt av makt enn tjenester.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg mener det ikke er uproblematisk med de sterke båndene, samarbeidet og det faktum at LO er representert i bystyret i Fredrikstad- og Aps sentralstyre. LO gir vesentlig valgkampstøtte i form av penger og ressurser til Ap. Det LO skal ha tilbake for støtten er politisk makt. Det vil selvsagt ha betydning i nær alle prosesser i en kommune som berører arbeidstakere, og jeg oppfatter at Ap som politisk parti blir mer opptatt av «samrøren» enn av innbyggerne.

LO-leder Schei sier i Fredriksstad Blad 22/1-19 at LO er en organisasjon som ikke er politisk nøytral. Vi jobber politisk, og vi jobber sammen med og nært opp til partier som har vår sosialistiske tankegang, som går på tradisjonelle sosialistiske verdier, kombinert med mer moderne sosialdemokratiske tanker.

De politiske sakene er som regel bestemt på forhånd, og det er ikke tvil om at fagbevegelsen (LO) trekker i trådene og bestemmer Aps syn i mangt.

Det er selvsagt ikke greit at Ap gir LO støtte fra skattebetalerne og at LO gir Ap støtte fra medlemskontingenten.

LO og Ap har i fellesskap leid lokaler i sentrum for å vinne valget i Fredrikstad: – Kall det gjerne en kommandosentral, sier Schei. Herfra skal vi styre den rødgrønne skuta forhåpentligvis trygt i havn, sier LO-leder i Fredrikstad, Vidar Schei. Prosjektet «Rødgrønt Fredrikstad og Hvaler 2019», som hadde kickstart i fjor høst, vil mobilisere kraftig i forkant av valgkampen. Håpet er å gjøre det like godt som i 2011 da det rødgrønne samarbeidet førte til et politisk maktskifte i Fredrikstad.

Vidar Schei uttaler seg til Fredriksstad Blad 28. juni 2017, han mente både OMG og Ocean burde mistet godkjenning for skjenking i juni 2017. Han stempler begge bedriftene som useriøse cowboy-virksomheter. Uttalelsene ble gitt etter at ny eier hadde nedbetalt flere millioner i gjeld etter forrige eier, og verken OMG eller Ocean hadde utestående moms, skatt eller arbeidsgiveravgift. Altså et direkte useriøst angrep, som sannsynlig er mer et personlig anliggende angrep enn det gjelder driften av utestedene.

Vidar Schei er leder av LO, han sitter i bystyret som representant for Arbeiderpartiet. Om Schei sin beskrivelse har hatt betydning for oppfølgingen av OMG og Ocean, kan jeg ikke påstå. Men ordføreren hadde ingen skrupler med å si nei til videre skjenking med konsekvens for nær 50 arbeidsplasser.

Årlig betaler Ap ut støtte til LO fra kommunekassa. Søknad om støtte til 1. mai-arrangement i Fredrikstad 2018 ble vedtatt med Ap-flertall også i 2018:

Ordførers innstilling

Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:

1. Søknad fra LO i Fredrikstad, 1. mai-komiteen om økonomisk støtte til gjennomføring av årets 1. mai-arrangement 2017 imøtekommes med kr 30.000,-

Det er selvsagt ikke greit at Ap gir LO støtte fra skattebetalerne og at LO gir Ap støtte fra medlemskontingenten.

I 2011 inngikk Fredrikstad LO og Fredrikstad Ap en avtale. Avtalen så forbløffende ut som et valgprogram, de kalte det manifest, og de som følger med vet at LO både sa nei til parlamentarisme og de sier nei til redusert eiendomsskatt. I denne perioden 2007-2011 arrangerte fagbevegelsen og Ap felles fakkeltog mot endringer. De var tilsynelatende opptatt av innbyggerne, men i etterkant kan man se at de ikke har tent en eneste fakkel for de mange store kuttene til «svake» grupper Ap har gjennomført. Tjenester til eldre, funksjonshemmede med flere har opplevd store kutt med dagens styre uten en eneste kritikk fra fagbevegelsen (LO).

Varslingssakene, momssakene, FEAS, store avvik på investeringer, store kutt i tjenestene, planlegging av sykehjemsnedleggelser, riving av Onsøyheimen, planlagt nedleggelse ved samordning av dagtilbud, Agenda Kaupang-rapporten, over 40 millioner kutt i tjenester til funksjonshemmede i år fire med mere – hva er som gjør at fagbevegelsen og LO forholder seg helt stille, uten en eneste fakkel, jo «samrøren», sosialismen, «partiboka» og at de er mer opptatt av makt enn tjenester. Man kritiserer ikke sine egne.

Fagbevegelsen (LO) sin oppfatning av seg selv som et stort «makt-parti» bekreftes av LO sin leder i Fredrikstad. Jeg tror det er mye som styres fra topp og ut i virksomhetene. Ledelse og ansatte som ikke følger makta er et problem for «samrørerne», og jeg tror også det er et reelt problem. Et reelt problem i forhold til ansatte, ledelse og utvikling.

Samfunnet endrer seg lynraskt, samarbeidet mellom Ap og LO er gammaldags, og jeg tror kommunen går glipp av god samfunnsutvikling der privat næringsliv og kommune kunne gått sammen om gode løsninger for innbyggerne på mange områder.

Trepartssamarbeid er viktig, men det er ikke uproblematisk at LO bekjenner seg som et sosialistisk parti.

Kommentarer til denne saken