Hvert år flytter mange barn og unge inn i fosterhjem. Hvordan opplever disse barna og ungdommene å flytte fra sine biologiske foreldre og inn i et fosterhjem? Hvem er disse barna, hva har de med seg i bagasjen, og hva trenger de?

Denne kvelden har du sjansen til å høre deres historier. Fosterhjemstjenesten i Østfold inviterer til samtaler med tidligere fosterbarn, fosterhjem, en saksbehandler fra barnevernet og en biologisk mor. Det legges opp til en åpen samtale med mulighet for å stille spørsmål.