Hva er en institusjon ?

75 fagpersoner har stilt seg bak et opprop mot det planlagte avlastningstilbudet på Furutun. Det synes som om flere av underskriverne ikke har satt seg grundig inn i planene som foreligger, men bygger på en oppfatning om at barna skal «institusjonaliseres». Slik jeg oppfatter det er det det motsatte som er meningen med denne løsningen, nemlig å bidra til integrering og mulighet for å bo hjemme. At så mange med akademisk kompetanse og fine titler uten forbehold bryter inn i en planprosess i Fredrikstad kommune virker lite troverdig for meg.

Ordet INSTITUSJON er som en brannfakkel i noen miljøer.

Hva er så en institusjon?

Ifølge Store norske leksikon finnes det flere typer. Det er formelle institusjoner som er konkrete og synlige innretninger som for eksempel skole, sykehus og domstoler og kirker. I samfunnsvitenskapen brukes ordet i tillegg ofte om sosiale institusjoner. Disse er å betrakte som stabile praksiser eller normer innenfor et samfunn. Eksempler på dette er kjernefamilien. Således kan vi si at vi alle er institusjonaliserte fra vi er født. En utvikling som skjer er at oppgaver som tidligere ble ivaretatt i uformelle institusjoner som familien delvis overtas av formelle institusjoner som skole og barnehage.

I Furutun-saken beskrives institusjonalisering utelukkende som negativt. Dette kan skyldes gamle minner om den tiden de utviklingshemmede virkelig bodde på institusjoner. Det initiativtakerne til oppropet føler, kan ikke styre hvordan Fredrikstad kommune skal gi sine tilbud til funksjonshemmede. Det må gjøres på et faglig grunnlag i samarbeid med familiene og de ansatte. Funksjonshemmede har også behov for formelle institusjoner der institusjon ikke bør brukes som et «fyord». Det som er planlagt skal være i en stor bygning som skal oppdeles i seksjoner. Denne skal brukes til AVLASTNING og ikke som bosted.

Kommunens representanter har på en klar og grei måte gjort rede for planene og også gjentatt flere ganger at det skal finnes andre tilbud. De blir møtt med mye aggresjon. Jeg har vært blant de få motstemmene i denne opphetede debatten, bortsett fra administrasjonen og de ansattes representanter.

De som aktivt motarbeider planene for Furutun påtar seg et stort ansvar uten at de kommer med andre realistiske forslag.