Kommunestyrerepresentant Ottar Johansen (H) på Hvaler har tydeligvis ikke kjennskap til lovreguleringen i plan- og byggesaker. Når noen er imot visse tiltak/reguleringer, som monsterhotellet på Spjærøy, må det skyldes at de er følelsesladde og ikke rasjonelle. At det kan ha noe med brudd på lovverket foresvever ham ikke. Fra hans ståsted sitter nemlig fornuften alltid i Høyre-politikken, mens andre folks synspunkter bare er basert på følelser.

Det er jo en grei inndeling av den politiske kompetansen når man er medlem i et «utvalg for plan og byggesak». Er man medlem av det riktige partiet, så trenger man ikke å bry seg om lover og retningslinjer, for Høyre-politikere tenker alltid rasjonelt. Og skulle det ikke stemme med lovverket, så må det vel være en feil med jussen. Denne holdningen hos kommunepolitikere kjenner jeg godt fra min nåværende hjemkommune, den resulterte i den beryktede Tjøme-skandalen, der lov og rett heller ikke stemte med kommune- forvaltningens fornuft.

Utvalgsmedlem Ottar Johansen må selvsagt få mene hva han vil, men hva dette monsterhotellet angår, så må dette prosjektet vurderes ut fra gjeldende lover og retningslinjer og ikke ut fra en Høyre-politikeres selvbestaltede rasjonalitet. Det har da heller aldri slått meg at lovverket virker særlig følelsesladet når det krever at bestemte vilkår må oppfylles hvis et tiltak skal bli godkjent.

At Hvaler kommune trenger flere arbeidsplasser er forståelig, men ikke et godt argument for å godkjenne tiltaket. Det er kanskje rasjonelt i seg selv, men sett i kontekst, det vil si å bevare Hvaler-øyenes unike natur og landskap i sin helhet, så blir antall arbeidsplasser nokså puslete og næringsfattig. Plan- og bygningsloven stiller krav om at det skal foretas en allsidig vurdering av alle hensyn som gjør seg gjeldende i et prosjekt og ikke bare næringslivshensyn som Johansen særlig fokuserer på.

Det prosjekterte monsterhotellets miljømessige overgrep er et langt mer tungtveiende problem. At fotavtrykket er beskjedent, blir helt latterlig når bygningen rager 20 etasjer opp i været og slik dominerer landskapet i mils omkrets. At dette i positiv forstand skulle bli et nytt landemerke for Hvaler, er det vel bare utbyggerne og noen politikere som tror, mens folk flest vil nok gremme seg over et så ufølsomt inngrep i det vakre skjærgårdslandskapet.

Les også

Om et 20 etasjer høyt hotell på Hvaler og kaniner i en hatt