Gartneritomt blir boligområde

Det tidligere gartneriet (inn til venstre på bildet) 150 meter fra Nøkleby skole blir nye boliger.

Det tidligere gartneriet (inn til venstre på bildet) 150 meter fra Nøkleby skole blir nye boliger. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Boligprosjektet Fagerlitunet kommer til behandling i Fredrikstad kommune. Alt ligger an til tommelen opp.

DEL

Planforslaget er utarbeidet av SG Arkitekter som plankonsulent på vegne av forslagsstiller

Eikelunden Eiendom AS, et firma som blant andre  entreprenørfirmaet  Eivind Engseth AS står bak.

Småhusbebyggelse

Planområdet ligger på Leie og rommet tidligere et gartneri og blomsterutsalg. Hensikten med reguleringsplanen som skal behandles,  er å transformere det tidligere gartneriområdet til boligområde med konsentrert småhusbebyggelse.

Det er påvist kvikkleiresoner innen planområdet og de tilstøtende områdene, i følge saksdokumentene i kommunen.  Det er derfor fortatt en geoteknisk ROS-analyse om områdestabilitet. Analysen konkluderer med at den planlagte

utbyggingen med lette trebygninger i et tilnærmet flatt område ikke innebærer stor risiko  når det gjelder

setninger i byggegrunnen eller påvirkning av områdestabilitet, heter det i kommunens saksdokumenter

Er litt forurenset

Siden det har vært gartneridrift i området er det foretatt miljøtekniske grunnundersøkelser.

Analysene av prøvetakingen påviser lett forurensning ved enkelte av prøvepunktene.

Forurensningen overskrider ikke hva som kan aksepteres ved boligformål, i følge kommunen.

Planområdet ligger i en sidevei til Leiegata uten gjennomkjøringsmulighet.  For familiene som flytter inn her, er det ikke mer enn 150 meter til Nøkleby skole.

Kommunens planutvalg tar stilling til saken torsdag.

Artikkeltags