Lisleby Fotballklubb er en idrettsforening med over 500 aktive medlemmer, og i år feirer klubben 100 stolte år. Vi har hver dag gleden av å ha aktivitet innen håndball og fotball på nær sagt alle alderstrinn, hvor trivsel, trygghet og toleranse er blant våre kjerneverdier. Lisleby Fotballklubb er en sentral arena for mange av Lislebys ungdommer, og i lys av innleggene som har vært skrevet om lokalsamfunnet vårt den siste tiden, ønsker vi med dette å gi et mer nyansert bilde av ungdommene i bydelen vår.

Medlemmene våre gir uttrykk for at de i all hovedsak har det godt på Lisleby. De aller fleste er stolte av Lisleby, både av nærmiljøet og av idrettslaget. For mange oppleves det derfor sårt når nærmiljøet vårt får negativ omtale i avisen. Sakene det skrives om gjelder jo ikke flertallet av ungdommene på Lisleby, og de fleste medlemmene våre vil ikke kjenne seg igjen den siste tidens fremstilling av lokalsamfunnet vårt. Dessverre er det ofte slik at man glemmer å trekke frem det positive når man omtaler negative erfaringer.

At Lisleby er et lokalsamfunn bestående av en mangfoldig medlemsmasse, er en berikelse på mange måter. Hos oss kan barn, ungdom og foreldre i nærmiljøet knytte sosiale relasjoner og vennskap på tvers av alder og kulturell bakgrunn. Dette gir grobunn for respekt og toleranse. I Lisleby Fotballklubb har vi som andre idrettslag mange ildsjeler blant foreldrene. Hver uke stiller foreldre opp som trenere og lagledere, som kioskvakter eller som heiagjeng på tribunen.

Vi opplever selvfølgelig, som andre idrettslag, at heller ikke hos oss har alle familier mulighet til å stille opp. Det kan være ulike årsaker til dette. Vi ønsker at alle som har mulighet, skal være med å bidra i klubben vår. Vi har mange gode eksempler på at medlemmer og foreldre skaper gode opplevelser sammen, som også er et uttalt fokusområde i årene fremover.

Lisleby Fotballklubb ville ikke vært den stolte klubben den er i dag uten mangfoldet vårt. I spillergruppene våre finner vi mange eksempler på ungdom som også stiller opp for klubben utenfor banen. Mange av ungdomsspillerne våre stiller som dommere, eller de ønsker å bidra som assistenttrenere for yngre lag. De fremstår da som gode forbilder for de unge, både i språkbruk og i holdninger.

Det er dette som er hovedinntrykket vårt av ungdom på Lisleby! Når ungdommene blir sett av trygge voksne, når de får muligheten til å delta og til å bidra, ser vi positivitet og engasjement. Vi ser unge som viser hverandre respekt og som tolererer hverandre uavhengig av hvilken bakgrunn de har. Klubben er avhengig av denne innsatsen, men vi tror den også er med på å skape et enda bedre lokalsamfunn for oss på Lisleby.

Fellesskapet har alltid stått sterkt på Lisleby og vi skal gjøre vårt for at våre medlemmer opplever seg inkludert og som en verdsatt Lisleby-borger. Vi har i hundre år vært en sentral del av lokalsamfunnet på Lisleby, og vi kommer til å jobbe for at alle våre medlemmer skal oppleve Lisleby som et godt sted å være også i årene som kommer.

Hos oss er alle velkomne, og vår visjon er fortsatt å skape begeistring i nærmiljøet!