– Jeg mener at dette er veien å gå. Dette er jo det som må være veien ut av kommunens økonomiske utfordringer. Og noen ganger må man ikke gjøre ting mer kompliserte enn det de faktisk er, sa Arne Sekkelsten (H) i forrige bystyre.

Der foreslo han at kommunen skulle bruke 300.000 kroner fra årets budsjett for å etablere en helt ny frivilligsentral på Lisleby. Dette er summen som må til for at en ny frivilligsentral også skulle kunne få statlig støtte. Tanken var at en slik sentral skal betjene Lisleby og Rolvsøy og være i gang til høsten.

Inviterte alle partiene

Det er egentlig Lisleby lokalsamfunnsutvalg som står bak forslaget Sekkelsten fremmet. Da de hadde årsmøte sist, sendte de like godt invitasjon til alle partiene i bystyret og tok opp forslaget med dem.

– En slik sentral favner jo frivilligheten i en hånd. Spesielt for innvandrerbefolkningen tror jeg at en slik sentral ville være av stor betydning, sier Nils Are Magerøy, leder av Lisleby lokalsamfunnsutvalg.

Han var for øvrig også på plass som vararepresentant i møtet der Sekkelsten fremmet forslaget (og ble kjent habil etter å ha tatt opp spørsmålet).

– Veldig små summer

Sekkelsten argumenterte blant annet med at 300.000 kroner er en liten sum sammenlignet med hva man får tilbake.

Les også

– Alle er velkommen til bursdagsfest

– Man må jo særlig se på disse tallene, hvor 4,4 stillinger administrerer 420 frivillige – som tilsvarer 25 årsverk, sa Sekkelsten.

Han pekte også på at det allerede ligger et kommunalt bygg på Lisleby som kan brukes til formålet: Lisleby samfunnshus.

– Dette er uansett veldig små summer i forhold til det vi vil få tilbake, fortsatte han.

Forslaget fikk mye sympati i bystyret, men flertallet var redde for å forhaste seg ved å stable et tilbud på bena med en gang.

– Må ikke forhaste oss

Ordfører Siri Martinsen (Ap) hadde på forhånd foreslått å drøye saken til en ny, statlig forskrift om finansiering og drift av frivilligsentraler er på plass. Denne forskriften vil ha en del å si når det gjelder fremtidig finansiering av frivilligsentraler.

Helene Matri (Ap) pekte på at Fredrikstad har fire frivilligsentraler fra før av som får statlig tilskudd. Hun foreslo på vegne av flertallet å drøye saken og heller be om en utredning i forkant av arbeidet med 2023-budsjettet til høsten.

– Vi må ikke forhaste oss, slik at tilskuddene kanskje må fordeles på fem og ikke fire sentraler, sa Matri.

Det fikk nesten full oppslutning i bystyret. Pensjonistpartiet stemte istedenfor ordførerens forslag.

Nødt til å belage oss på frivilligheten

– En frivilligsentral vil være et viktig bidrag i en områdesatsing på Lisleby, men vi har forståelse for at kommunen trenger en avklaring om støtteordninger, sa Nils Are Magerøy (Ap).

– Det er kjempebra om vi får frivilligsentral også på Lisleby. Men vi står overfor en krevende omstilling. Selv om vi gjerne skulle åpnet flere frivilligsentraler i går, må de sees i sammenheng med den omstillingen vi er inne i og forskriften som er like rundt hjørnet, mente Dan Andre Syversen (R).

– Sammen skaper vi de gode samfunnene. Vi er helt nødt til å belage oss på frivilligheten for å lykkes, sa Silje L. Waters (SV), som også ga uttrykk for litt frykt for hva kommunens kommende spareprogram kan gjøre med frivilligheten.