Fengselsbetjent Klaus Lintho skriver i et leserinnlegg hvordan regjeringens politikk har påvirket hverdagen i fengsler de siste årene. Det er modig av Lintho å fortelle hva han opplever og hans beskrivelse er noe vi dessverre har fått høre i økende grad fra ansatte og tillitsvalgte i kriminalomsorgen.

Regjeringens såkalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform» er, som Lintho helt riktig skriver, verken oppskrift for mindre byråkrati, effektivisering eller en reform. Det er rent kutt i budsjettene som er pakket inn i ullent konsulentspråk. Dette har gått ut over fengselsbetjenter og tilbud til de innsatte.

Det samme ser vi i politiet og domstolene. Det er de som står i hverdagen enten det er politifolk, påtalejurister eller saksbehandlere ute i etatene som opplever kutt, mens byråkratiet i direktoratene eser ut. Denne utviklingen bekrefter tillitsvalgte i NTL både fra domstolene og politiet senest denne uken.

Senterpartiet har vært kritiske til de politiske valg Høyre og Frp har gjort de siste åtte årene. Blant annet valgte regjeringen å bruke nærmere en milliard kroner på nederlandsk kriminalomsorg for å få ned soningskøene. I ettertid ser vi at dette var et valgkampstunt frem mot 2017. Ordningen ble avviklet i 2018, samtidig ble 262 soningsplasser lagt ned her hjemme. Resultatene ser vi i dag. Soningskøen er så å si på samme nivå som i 2013.

Senterpartiet skal kutte i byråkratiet, men satse mer på fagfolkene som utfører jobben. Det er ikke tvil om at direktoratene her i landet eser ut. Samtidig opplever fengselsbetjenter, politibetjenter og ansatte i domstolene stadige kutt. Dersom Senterpartiet kommer i regjering, skal vi ta grep. Som det eneste partiet går vi til valg på å legge ned et direktorat, Politidirektoratet. De andre direktoratene skal slankes. Vi skal kutte kraftig i den ekstreme statlige konsulentbruken og få pengene ut til dem som gjør jobben her i landet, som fengslene og politistasjonene.

Danskene kutter kraftig i sentralt byråkrati, samtidig som pengene omfordeles ut i tjenestene. Dette er selvsagt ikke populært blant dem som sitter i behagelige kontorjobber i direktorater rundt omkring. Men det må gjøres. Senterpartiet mener vi må lære av de kloke grep danskene nå gjør.

Vi mener at Lintho og hans kollegaer på utmerket vis kan gjøre den jobben de er satt til – dersom de får økonomisk handlingsrom som både gir dem trygghet på arbeidsplassen. Derfor blir dette noe vi skal ta tak i umiddelbart hvis vi kommer i regjering slik at både de ansatte i Halden fengsel og resten av justissektoren. Høyre og Frp har styrt utviklingen i justissektoren i åtte år. Nå må de bort.