Han ble dermed stående alene i formannskapet. De øvrige politikerne støttet rådmannens anbefaling om å si ja til begge.

– Jeg mener at Fredrikstad kommune har en dårlig håndtering av ruspolitikken. Vi vil være et uromoment og sier nei. Jeg stusser også over at det gis skjenkebevilling før det er holdt kurs i «ansvarlig vertskap». Det riktige hadde vært å vente til kurset var avsluttet, på linje med praksis for å gi førerkort, mente Lubiana.

Rita Holberg (H) stusset over at Lubiana ville frata bedrifter rammevilkår og ba ham legge motstanden til et annet forum.

Bjørnar Laabak (Frp) minnet om at kafé- og restaurantlivet gjør byen attraktiv og oppfordret KrF til å besøke kafeer og restauranter i byen.

– Husk at de står for svært mange arbeidsplasser, sa han.

Pizza House fikk skjenkebevilling for øl og vin frem til 30. juni neste år. Stedet har 20 gjesteplasser.

Café Magenta i Toldbodgaten i Gamlebyen vil få 120 gjesteplasser etter en utvidelse. Spisestedet fikk bevilling frem til utgangen av juni neste år.

Politikerne sa også ja til skjenkebevilling for utendørs servering med 100 plasser. Først må eierne inngå en leieavtale med grunneier og eventuelle krav etter plan- og bygningsloven må være oppfylt.