Hvor er fokus? Demenforeningens leder Greta Andersen og Menneskeverdsalliansens Karianne Hjørnevik Nes signaliserer bekymring til kommunebudsjettet lagt frem 24. oktober 2019. Hjørnevik Nes ber i et brev til rådmann og ordfører om svar på dette spørsmålet: «Innebærer det nye budsjettet et svekket tjenestetilbud for funksjonshemmede i Fredrikstad? I tilfelle på hvilke områder?»

KrF deler deres bekymring om kommunens manglende fokus.

Rådmannen har signalisert en fare for merforbruk og dermed behov for innstramning på 145 millioner på helsebudsjettet sett i forhold til dagens drifts- og tjenestenivå. Dette samtidig som vi sender eldre til Tistedal, betaler Kalnes millioner for sykehjemsplasser vi ikke har, bruker korttidsplasser for langtidssyke, ikke fremmer kompetanseheving for sykepleier, ikke får sykepleiere nok fordi vi gir dårligere rammer enn kommunene rundt oss, ikke får BPA på plass mm.

Ikke rart vi ikke får startet byggingen av Onsøyheimen og BPA ikke blir landet. Fokus er ikke der!

- Vi må gjøre mer for mindre, sier rådmannen. Tenker hun på Vår Herre som mettet 5000 med fem brød og to fisker?

Ledelsen skylder på regjeringen og bygger Arena Fredrikstad som nå har økt til 660 millioner på investeringsbudsjettet. Det vil bli kapitalkostnader til flere titalls millioner - tatt fra driftsmidlene våre år etter år. Driftsutgifter kommer i tillegg.

Byferge er fint. Det gir byen et særpreg og et godt kollektivt tiltak, men må den være helt gratis for alle hele året? Den vokser opp mot 30 millioner i driftskostnader - penger som tas av samme kassa som penger til skole og helse hvert år. Alle bør betale arbeidsreisene sine selv. Ikke bare vi som bor i kommunenes mer perifere områder.

Les også

Trenger hver krone – retakserer alle boliger

Vi får også bompenger, mens de i sentrum slipper lettere. Økonomien går rundt også denne gangen - ikke fordi vi hadde så gode budsjetter, men fordi skatteinngang og avkastning på kapitalinvesteringer var god - ting vi bare har delvis kontroll på. Litt flaks?

Fredrikstad-folk får det de har stemt for! Valgresultatet har ikke gitt oss dynamitt så KrF kan ikke flytte fjell, men vi har nye, unge og gode politikere og vi lover å si hva vi mener om dette, der vi slipper til!
Vi bør riste ledelsen i Ap og SV siden de kompliserer pensjonerte arbeideres liv og samtidig - av pur begeistring med tårer i øynene og skjelvende, teatralsk stemme – taler varmt om en idrett som i siste toppkamp mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers synliggjorde vold og slåsskamp og 58 minutter utvisning i løpet av en kamp på 60 minutter.

Er det slik vi skal investere 660 millioner i denne valgperioden? Dette er jo noe vi ikke engang har et særlig ansvar for, men som private investorer naturlig bør investere i, om det er så lukrativt som omtalt.

Ikke rart vi ikke får startet byggingen av Onsøyheimen og BPA ikke blir landet. Fokus er ikke der!