Kultur må settes mer på den politiske dagsorden, spesielt i en by som Fredrikstad som på den ene siden opplever en byutvikling vi aldri har sett maken til, og som på den andre siden sliter med en høy andel av mennesker som lever i vedvarende lavinntekt. Dette er motsetninger som kan føres sammen av en god og offensiv kulturpolitikk.

Kunst og kultur er limet i samfunnet vårt. Enten man snakker om konserter på Dampskipsbrygga, kamper på Fredrikstad stadion eller utstillinger i Gamlebyen. Kultur binder oss sammen, på tvers av demografiske ulikheter som alder, utseende, funksjonsnivå, kjønn og legning. Vi samles om felles opplevelser og skaper gode fellesskap.

Fredrikstad kommune har nylig vedtatt en ny og spennende kommunedelplan for kultur. Kulturplanen løfter Fredrikstad i bredde og høyde og legger opp til at vi skal styrke det profesjonelle kulturfeltet. Det profesjonelle kulturlivet drar med seg breddekulturen som i særdeleshet omfatter barna våre. Symbioseeffekten av å satse på det profesjonelle betaler seg for dem som bor i byen. Og det gjør byen mer attraktiv å flytte til. Kultur skaper arbeidsplasser og tiltrekker seg mennesker med høy arbeidskompetanse på andre fagfelt, fordi byen blir spennende og attraktiv.

Visste du at det er høyere valgdeltakelse i områder hvor befolkningen eksponeres for mye kultur?

Fredrikstad SV mener det er påfallende hvor fraværende kunst og kultur er i det politiske ordskiftet, i debatter og i valgkampen, når kultur faktisk er noe som ikke bare binder oss sammen, men som beviselig kan gjøre oss friskere og sunnere.

Derfor ønsker vi en styrket satsing på kulturfeltet. Vår glimrende kulturetat får allerede masse ut av hver krone, de setter byen på kartet og bidrar til liv, aktivitet, kreativitet og innovasjon. Visste du at byer med høy kulturell kompetanse blant befolkningen er byer som også scorer høyt på innovasjon? Visste du at det er høyere valgdeltagelse i områder hvor befolkningen eksponeres for mye kultur? Visste du også at voksne i større og større grad lar sine interesser som voksne preges av hva slags interesser de hadde som barn?

Derfor må kunst og kultur inn i barnas liv på et tidlig stadium, og vi vil legge til rette for dette. Vi ønsker blant annet å innføre gratis kulturskole en gang i uken, for dem som ikke har mulighet til å delta under de ordinære forutsetningene. Vi ønsker mer kunst og kultur inn i barnehagen og vi ønsker at kulturskolen skal være en aktiv del av skolehverdagen. Vi ønsker kulturskole for seniorer og mer interkommunalt samarbeid.

Vi vil ha nytt hovedbibliotek som en kulturell storstue i regionen og bruke det gamle biblioteket til kunstutstillinger. Biblioteket er en samfunnsaktør som er blant våre viktigste kulturelle møteplasser. Vi ønsker å finne en erstatter for tomrommet etter Hydrogenfabrikken, og vi ønsker et opplevelsessenter på Værste som kan tilby mer på kulturfronten enn hva som allerede finnes i Fredrikstad. Med gallerier, småscener, møteplasser, kortreist mat, kultur- og byhistorie. Vi ønsker et regionteater som tar sitt samfunnsansvar og som når ut til publikum i Fredrikstad og resten av fylket.

Vi hører partier fra den ikke-rødgrønne siden snakke om at kommunen må fokusere på de lovpålagte tjenestene. Da kan man, med unntak av kulturskole og bibliotek, legge ned hele kulturetaten. Da kan man si farvel til mye av idretten, til fritidsklubber, til tilskuddsordninger for kulturaktører og til utvikling av kreativ næring. Å avgrense kommunens oppgaver til utelukkende å handle om de lovpålagte vil ta livet av Fredrikstad. Vi bygger by med idrett, kunst og kultur. Mennesker søker mer og mer til opplevelser fremfor ordinær handel, og det er bra for miljøet. Men aller mest for menneskene selv, fordi vi trenger møteplasser som skaper fellesskap og som styrker identiteten vår. Vår felles identitet i vår lille verdensby.