– Få flere kvinner inn i lederstillinger!

– Det er dessverre veldig få kvinnelige toppledere. Det må vi gjøre noe med, sier Siri Martinsen.