Spørsmålene fra leserne er uthevet i halvfet, og svarene fra ekspertene i Skattetaten kommer under.

Om man ikke har inntekt, venter på søknad i henhold til ytelser på NAV, men har restskatt, hva skjer med restskatten da? Siden man ikke kan betale.

– Når det gjelder store restskatter over kr 1 000 så deles de automatisk i to, en som forfaller i august og en med forfall i september. Hvis du vet at det vil bli en utfordring å betale den restskatten du har fått i to avdrag bør du ta en kikk på www.skatteetaten.no/betalingsavtale og ta kontakt med oss om du eventuelt lurer på noe mer i den forbindelse.

Hilsen
Roar, Skatteetaten

Partneren, som er hovedlånetageren, er imot deling av fradrag. Har jeg noe rettigheter?

– Hvis dere er ikke gift eller meldepliktige samboere, skal dere føre opp hver deres andel av lånet i skattemeldingen. Som gifte kan dere velge fordeling selv.

Du kan lese mer om fordeling av lån og renter her: www.skatteetaten.no/rentefradrag

For å legge til din andel av lånet, fører du opp hele lånebeløpet og betalte gjeldsrenter, og velger hvor stor prosentandel av lånet som er ditt.

Hilsen Stine, Skatteetaten

Jeg har en multifunksjonshemmet datter på 13. Vi betaler strøm og nett for vår eldste på 19 for at hun skal passe søsteren sin innimellom. Dette er jo lønn, men i stedet for at den går innom henne, går den rett til de respektive regningene, da hun bor i et anneks tilknyttet huset. Kan dette trekkes fra?

– Foreldre som har hatt tilsynsutgifter til barn som er 12 år eller eldre, når barnet har særskilt behov for omsorg og pleie på grunn av handikap eller lignende, har også rett på foreldrefradrag. Man må kunne dokumentere at barnet har særskilt omsorgsbehov og at man har hatt slike utgifter. Hvis man velger å betrakte storesøsters barnepass og deres dekning av strøm og nett for storesøster, som en småjobb i hjemmet. Det innebærer om dekningen overstiger kr 6000, så vil storesøster måtte skattlegges for denne inntekten som lønn for at dere skulle få fradrag. Da må dette innberettes, se her for mer informasjon om det:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/lonnsarbeid-i-hjemmet/Er dekningen under kr 6 000 vil den ikke være skattepliktig hos storesøster, men dere kan kreve fradrag for beløpet som tilsynsutgifter.

Hilsen Roar, Skatteetaten

Jeg er pensjonist og har ikke andre inntekter en pensjonen. Hvorfor blir jeg skyldig?

– Synd du har fått restskatt. Vi kan bare veilede generelt her på nettmøtet, men ofte skyldes restskatt feil beløp i skattekortet.

Det er beløpene i skattekortet ditt som bestemmer hvor mye skatt du skal trekke, og du må sørge for at beløpene er korrekte.

Hvis du har fått restskatt kan det skyldes feil forventet pensjon, fradrag, formue eller gjeld i skattekortet ditt i forhold til hva du faktisk hadde.

En annen vanlig årsak til restskatt er at man trekker etter tabell hos flere utbetalere samtidig.

Jeg anbefaler deg å sjekke at årets skattekort er riktig, for å unngå restskatt til neste år: www.skatteetaten.no/endre

Se over om tallene stemmer for dette året.

Hvis du har gjeld må du være oppmerksom på at mange har fått høye renteinntekter og renteutgifter i årets skattekort, se om oppførte gjeldsrenter og renteinntekter vil stemme med dette året. Sammenlign med en eventuell nedbetalingsplan du har i banken din.

Hilsen Stine, Skatteetaten

Får man fradrag om man er gift? Jeg ble gift i Sverige, hvordan kan jeg registrere dette hos skatteetaten? Siden jeg ikke står oppført som gift i Alltinn.

– Det er nok ingen fradrag man kan få ekstra selv om man er gift. Men ektefeller kan velge hvordan de vil fordele enkelte inntekter og fradrag i skattemeldingen mellom seg.

For at dette skal være mulig må begge ektefellene være bosatt i Norge og skattepliktige hit. Du kan lese mer om forholdet mellom ektefeller på våre nettsider om familie og helse.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/

Hvordan du skal registrere at du har giftet deg, kan du finne mer opplysninger om dette på nettsidene våre under folkeregisterets sider om ekteskap i utlandet.

Ekteskap i utlandet - Skatteetaten

Hilsen Janne W, Skatteetaten

Hva er det lureste tipset dere har for å unngå å få baksmell?

– Det lureste tipset for å unngå baksmell er å sjekke skattekortet ditt. Gå inn via www.skatteetaten.no/endre og sjekk grunnlaget for skattekortet ditt for 2023.Sjekk om blant annet om inntekten, fradragene, formuen og gjelden som er oppført i skattekortet ditt, stemmer overens med det du forventer å tjene, betale for barnepass, betale i gjeldsrenter, ha i gjeld og formue når året er omme.Endre beløpene om du finner feil, enten for lave eller om for høye beløp er oppført.Generelt kan vi si at for høye fradrag og for lave inntekter i skattekortet lett gir restskatt.Et annet viktig tips for å unngå restskatt er å sjekke hvordan skattekortet brukes av de som utbetaler deg inntekt. To utbetalere må IKKE bruke tabellkortet samtidig.Gjør du endringer i skattekortet ditt nå, vil du få prosentkort for resten av året, og det går ikke an å endre tilbake til tabellkort.

Hilsen Roar, Skatteetaten

Jeg har kryptovaluta, men har ikke solgt noe i 2022. Behøver jeg gjøre noe med skattemeldingen?

– Når du eier kryptovaluta, må du sørge for at verdien ved årsskiftet er oppført i skattemeldingen

Hvis den ikke er forhåndsutfylt, kan du legge det til ved å søke opp “virtuell valuta” eller “kryptovaluta” i skattemeldingen. Du legger til antallet du eide ved årsskiftet og verdien.Du kan lese mer om formue i virtuell valuta her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/formue/Hilsen Stine, Skatteetaten

Min tante døde i mars 2022, og vi var fire arvinger som overtok boet til privat skifte. Jeg er fullmektig for boet. Vi solgte boligen tante bodde i i oktober, og delte pengene i boet i etterkant. Det salget er vel skattefritt? Vi har fått en merknad i skattemeldingen om at vi har solgt bolig, hva skal vi føre der?

– Når en person dør og det er flere arvinger, oppstår et dødsbo. Dødsboet skattlegges sammen med avdøde i dødsåret. Salg av eiendom i dødsbo er alltid skattepliktig. Dersom tante kunne solgt boligen skattefritt da hun gikk bort, skal inngangsverdien for boligen settes til markedsverdien på tidspunktet hun gikk bort. Gevinst eller tap skal beregnes, og føres i skattemeldingen for henne/dødsboet for 2022. Som fullmektig for boet må du levere skattemelding for 2022. Dere må vurdere hva markedsverdien var på tidspunktet din tante gikk bort.

For å belyse en slik beregning av gevinst/tap tar vi inn et eksempel:

Salgssum 2 000 000

Fradrag for inngangsverdi (markedsverdi ved dødsfallet) 1 950 000

Fradrag for omkostninger ved salget 100 000

Fradragsberettiget tap 50 000

Du skriver at dere i etterkant foretok utdeling av midlene i boet. I skattemeldingen skal dere arvinger føre opp hvor mye dere arvet, skriv «arv» i søkefeltet og fyll inn informasjon. Det er kun en informasjonspost og kommer ikke til beskatning.

Det er altså ikke dere som arvinger som har solgt eiendommen i dette tilfellet, men dødsboet. Har du som arving fått merknaden «Har du solgt eiendom du har arvet?» skal du velge «Nei, ikke legg til disse opplysningene». I neste bilde som kommer opp velger du årsak «Annet».

Les gjerne mer om skattemelding og skatteoppgjør for avdøde på www.skatteetaten.no/avdode

Du kan også lese om salg av eiendom, også salg av arvet eiendom, på www.skatteetaten.no/eiendomssalg

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Vinteren 20/21 måtte vi pusse opp/totalrenovere badet . Det ble nye tak, gulv, to nye vegger på badet og 1 ny vegg på bod bak badet pga. stor vannlekkasje. Kan jeg trekke noe på skatten ? Det er hus jeg selv bor i .

– Leit med vannlekkasje! Utgifter til vedlikehold og påkostning av bolig som du ikke leier ut, kan ikke trekkes fra.

Hvis dere selger boligen og salget er skattepliktig, kan du legge til utgifter til påkostning til den såkalte inngangsverdien. Dette vil gi lavere gevinst /øke tapet. Du kan lese mer om påkostning på siden for salg av bolig her: https://www.skatteetaten.no/eiendomssalg

Håper dette var avklarende!

Hilsen Stine, Skatteetaten

Min mor har flyttet fra en leilighet i Oslo til en leid leilighet i Fredrikstad p.g.a helse relaterte årsaker og nærhet til familie i november 2022. Leiligheten i Oslo står tom og skal selges nå. Dette har medført at leiligheten i Oslo har blitt oppført som sekundærbolig i skatte meldingen og dermed påført henne formue og restskatt i skattemeldingen. Er dette riktig? Blir hennes tidligere leilighet en sekundærbolig før hun får solgt den?

– Ja, det er riktig. Boliger man eier, men ikke bor i blir vurdert som sekundærbolig og gir en høyere skattemessig formuesverdsettelse enn boliger man eier og bor i.Les mer om dette her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/

Hilsen Roar, Skatteetaten

I skattemeldingen er det oppført en mye høyere boligtakst på boligen vår (som vi kjøpte i fjor) enn kjøpesummen vi ga for boligen. Hvordan endre dette i skattemeldingen?

– Hei. Du kan endre formuesverdien dersom den er for høy. Åpne «kortet» for eiendommen i skattemeldingen og marker for at du vil beregne formuesverdien ut fra dokumentert markedsverdi. Du må legge ved dokumentasjon på det du mener er reell markedsverdi, og denne dokumentasjonen må være datert etter 1.7.2022 for å kunne brukes i skattemeldingen for 2022. Godkjent dokumentasjon som godkjennes:

Takst som er gitt av kvalifisert takstmannVerdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til områdetObserverbar markedsverdi – kjøpekontrakt eller lignende som dokumenterer markedsverdi for eiendom som er tilnærmet lik i området.

Les gjerne mer på www.skatteetaten.no/formuesverdi

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Hvordan kan det ha seg at man får baksmell som ufør og Nav bestemmer skatten din. Jeg har satt opp alt i meldinga men like vel baksmell.

– Synd du har fått restskatt. Det er ikke NAV som bestemmer skattetrekket ditt, NAV trekker skatt ut fra hvilket skattekort du har.

Det er beløpene i skattekortet ditt som bestemmer hvor mye skatt du skal trekke, og du må sørge for at beløpene er korrekte.

Hvis du har fått restskatt skyldes det oftest feil forventet inntekt, fradrag, formue eller gjeld i skattekortet ditt i forhold til hva du faktisk hadde.

Jeg anbefaler deg å sjekke at årets skattekort er riktig, for å unngå restskatt til neste år: www.skatteetaten.no/endre

Se over om tallene stemmer for dette året.

Hvis du har gjeld må du være oppmerksom på at mange har fått høye renteinntekter og renteutgifter i årets skattekort, se om oppførte gjeldsrenter og renteinntekter vil stemme med dette året. Sammenlign med en eventuell nedbetalingsplan du har i banken din.

Hilsen Stine, Skatteetaten

Jeg kjører egen bil i jobb, og får dekket 3,50 pr. km av arbeidsgiver. I skattemeldingen står det oppført et beløp som er skattepliktig, og et som ikke er skattepliktig. Siden jeg kun får 3,50 pr. km, skal det da betales skatt?

– Det er kun om man får utbetalt mer enn kr 3,50 per kilometer det eventuelt skal beregnes overskudd på utgiftsgodtgjørelse. Hvis du mener at dine faktiske kostnader er høyere slik at overskuddet skal reduseres, må du endre beløpet i skattemeldingen din. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at årsoppgaven skal bli riktig.

Hilsen Roar, Skatteetaten

Når man får penger fra et rettsforlik i forbindelse med eiendom man påstår man har eid, fått inntekter fra, men aldri bodd der, er da dette skattepliktig på lik linje med at man selger en sekundærbolig?

– Selges en bolig man ikke selv har brukt som egen bolig eller fritidsbolig er salget skattepliktig. Så dersom rettsforliket går på at man har rett på andel av et slikt salg vil det være skatteplikt som ved salg av sekundærbolig.

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Hvorfor må jeg som pensjonist og enke betale kr 50.000 i skatt. Har pensjon og fra KLP. Kr 95.000 og kr 295.000 i pensjon.

– Restskatter kan som oftest forklares med feil skattekort eller feil bruk av skattekortet. Du bør derfor sjekke grunnlaget for skattekortet ditt for 2022 og sammenligne det med skattemeldingen for 2022. Når det gjelder feil bruk av skattekort, må man unngå at to arbeidsgivere eller utbetalere av pensjon benytter tabelldelen av skattekortet, da vil man få restskatt. For å unngå at det samme skjer for 2023 bør du derfor sjekke skattekortet ditt for 2023 og sjekke hvordan NAV og KLP trekker deg nå i år.

Hilsen Roar, Skatteetaten

Jeg sendte inn skattemeldingen for klargjøring 21. mars, men har fortsatt ikke fått en tilbakemelding på denne. Det står at dette skal skje i løpet av 4 uker. Hva har skjedd?

– Når skattemeldingen er levert, må den behandles. Skatteoppgjøret kommer når skattemeldingen er ferdigbehandlet.I teksten du har sett innlogget på Min side står det at du kan få skatteoppgjøret og eventuell tilgodeskatt innen fire uker etter du har levert. Det vil altså si at det er en mulighet å få det innen fire uker etter levert skattemelding.Skatteoppgjøret kommer enten nå på vårparten, i juni eller mellom august og slutten av november.

Hvis du er elektronisk bruker blir du varslet når skatteoppgjøret ditt er klart.

Hilsen Stine, Skatteetaten

Jeg ser jeg er skyldig skatt. Det kan jeg ikke forstå

– Hvis du har fått restskatt skyldes det oftest feil forventet inntekt, fradrag, formue eller gjeld i skattekortet ditt i forhold til hva du faktisk hadde.

En annen vanlig årsak til restskatt er at man trekker etter tabell hos flere arbeidsgivere / utbetalere samtidig.

Jeg anbefaler deg å sjekke at årets skattekort er riktig, for å unngå restskatt til neste år: www.skatteetaten.no/endre

Se over om tallene stemmer for dette året.

Hvis du har gjeld må du være oppmerksom på at mange har fått høye renteinntekter og renteutgifter i årets skattekort, se om oppførte gjeldsrenter og renteinntekter vil stemme med dette året. Sammenlign med en eventuell nedbetalingsplan du har i banken din.

Hilsen Stine, Skatteetaten

Hva bør man tenke på i årets selvangivelse hvis man giftet seg midtveis i 2022?

– Hvis dere giftet dere i 2022, påvirker ikke dette skatten deres for 2022, men først fra og med 2023.

Fra og med 2023 blir dere fastsatt sammen for formue, og dere kan ellers fordele flere typer inntekter, utgifter og formue fritt mellom dere.

Les mer om endret sivilstatus her: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/endret-sivilstatus/

Og på denne siden kan du lese mer om fordeling mellom ektefeller: https://www.skatteetaten.no/fordeleinntekt

Håper dette er til hjelp!

Hilsen Stine, Skatteetaten

Jeg har levert skattemeldingen min, og fått skatteoppgjøret allerede. Nå har jeg fått tips om at jeg burde ha bedt om fradrag for reiseutgiftene mine til jobb. Men er det for sent nå?

– Det er ikke for sent å gjøre endringer selv om du allerede har levert. Logg deg inn og åpne skattemeldingen din. Legg inn de nye opplysningene. Husk å levere skattemeldingen på nytt etter at du har gjort endringene.

Hilsen Janne W, Skatteetaten

Vi har en hytte i Sverige som vi leier ut. Betaler skatt av leieinntekten i Sverige, da skal jeg vel ikke betale skatt i Norge også?

– Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Når du leier ut eiendom i utlandet skal du oppgi utleieinntekten på samme måte som om eiendommen var i Norge.

Betaler du skatt i Sverige for utleieinntekten, kan du i tillegg kreve fradrag for betalt skatt i utlandet slik at du unngår å bli dobbeltbeskattet.

Legg til utleieinntekten under tema Bolig og eiendeler. Velg også Metode for dobbeltbeskatning og velg Kreditfradrag. I tillegg legger du til opplysninger om betalt skatt under eget tema for Metode for dobbeltbeskatning.

Du kan se og lese mer om bolig og eiendommer i utlandet på våre nettsider.

Bolig og eiendom i utlandet - Skatteetaten

Hilsen Janne W, Skatteetaten

Det ble sagt da skattemeldingene kom at hvis man fikk igjen penger så skulle man få skatteoppgjøret innen fire uke etter innsendt men fortsatt ikke fått noe 5 uker senere, hva kommer det av?

– Når det gjelder skatteoppgjør og når det kommer, så er det sånn at skatteoppgjøret kommer når skatteetaten er ferdig med å behandle skattemeldingen din. Skatteoppgjøret kan komme mellom mars og 1. desember. Det sto en tekst i løsningen for å levere skattemeldingen at skatteoppgjøret kan komme allerede etter 4 uker. Det sto ikke at man skulle få det etter 4 uker. Det kan være flere årsaker til at skatteoppgjøret ikke har kommet, er man eksempelvis gift må begge få penger til gode for å få muligheten for å få et tidlig skatteoppgjør.

Les mer om skatteoppgjør og årsaker til at skatteoppgjøret kan komme senere her:https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/se-skatteoppgjoret-ditt/#noen-skatteoppgjor-kommer-senere

Hilsen Roar, Skatteetaten

– Jeg eier 50% av to boliger sammen med min bror. Jeg bor i den ene boligen mot litt husleie og vi leier ut den andre boligen. Skal jeg fylle ut utleieskjema for begge boliger eller kun den ene?

Du skal ikke lenger bruke utleieskjemaet, men fylle ut informasjon direkte i skattemeldingen din. Skriv «utleie» som søkefeltet i skattemeldingen, og da får du tilbud om å legge til informasjon om utleie av eiendom. Du leier ikke ut den du bor i, så du skal bare informere om utleien av den du faktisk leier ut. Det er et felt for å fordele din andel av netto inntekt i prosent der du fyller inn informasjon om utleien.

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Jeg fikk 27 000 i restskatt, gitt. Kan det være feriepengene som har blitt med som inntekt? Feriepengene er vel skattefrie, vel?

– Feriepengene er skattepliktige det året du har fått de utbetalt og skal være med i den skattepliktige lønnen som er rapportert fra arbeidsgiver. Så du skal ikke redusere inntekten i skattemeldingen. Hvis du fikk feriepengene utbetalt året etter du sluttet i en jobb vil det ikke være trukket skatt via skattekort i feriepengene. Det er dessverre en nokså vanlig årsak til restskatt.

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Jeg har godtatt skatteoppgjøret, men har ikke fått tilbakebetaling?

– Når det gjelder skatteoppgjør og når det kommer, så er det sånn at skatteoppgjøret kommer når skatteetaten er ferdig med å behandle skattemeldingen din. Det kan være flere årsaker til at skatteoppgjøret ikke har kommet, er man eksempelvis gift må begge få penger til gode for å få muligheten for å få et tidlig skatteoppgjør.

Les mer om skatteoppgjør og årsaker til at skatteoppgjøret kan komme senere her:https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/se-skatteoppgjoret-ditt/#noen-skatteoppgjor-kommer-senere

Hilsen Roar, Skatteetaten

Hvordan legge inn aksjer, aksjefond og bank innskudd i utlandet? Hvordan legge inn aksjeutbytte og innbetalt skatt i utlandet?

– Du skal i utgangspunktet opplyse om all formue og inntekt som du har i utlandet når du er bosatt i Norge. Det gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet, eller om inntekten/formuen er skattefri i det aktuelle landet.

I skattemeldingen legger du til opplysningene som mangler ved å velge Legg til nye opplysninger under riktig tema. Du kan se en egen film for hvordan du gjør dette.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/skatt123/film-om-skatt/#alt-du-eier-ma-med-i-skattemeldingen-ogs-det-du-eier-eller-har-tjent-i-utlandet-inkludert-kryptovaluta

Har du betalt skatt i utlandet må du legge til opplysninger om at du vil ha kreditfradrag for denne skatten når du legger til utbyttet. Du velger da å legge til opplysninger og Metode for dobbeltbeskatning. I tillegg må du fylle ut opplysninger om hvilket land du har betalt til og hvor mye. Vi har også en egen film for hvordan du legger til slike krav. Her finner du også mer informasjon om formue og inntekter i utlandet.

Slik oppgir du inntekt og formue i utlandet i skattemeldingen din - Skatteetaten

Hilsen Janne W, Skatteetaten

Jeg har fått feil verditakst på leiligheten. Pris hvis jeg skal selge er 3,4 mil men på selvangivelsen står det 5,1 mill. Kan ikke endre, hva kan jeg gjøre? Hvordan er det mulig å få så høy takst?

– Markedsverdien som ligger til grunn for formuesverdien i skattemeldingen er basert på Statistisk sentralbyrås statistikk over omsatte boliger i området. Da kan verdien være for høy for enkelte eiendommer. Dersom du kan dokumentere at markedsverdien er lavere kan du endre markedsverdien i skattemeldingen din. Åpne «kortet» for eiendommen og se at du kan hake av for «Jeg vil beregne formuesverdien ut fra en ny, dokumenterbar markedsverdi eller….» Du må legge med dokumentasjonen på markedsverdien. Les om dette og hva som kreves av dokumentasjon på www.skatteetaten.no/formuesverdi

Dette var det siste spørsmålet vi rakk i denne omgang, vi ønsker leserne lykke til med levering av skattemeldingen – og husk at du finner mange veivisere og god hjelp på skatteetaten.no – forsøk også vår chat – som du finner på www.skatteetaten.no/chat

Hilsen Gunda, Skatteetaten

Ekspertene svarer

(Her er artikkelen som oppfordret til å sende inn spørsmål)

Snart går fristen for å levere skattemeldingen ut, og i år er det ekstra viktig at du sjekker at alt stemmer. Tirsdag holder et ekspertpanel fra Skatteetaten nettmøte i Fredriksstad Blad for å svare på dine spørsmål.

Her kan du sende inn spørsmål om det du måtte lure på om skattemeldingen og selvangivelsen 2022.

Spørsmålene må være sendt inn før tirsdag klokken 12:00.

Svarene blir publisert på Fredriksstad Blads nettsider tirsdag ettermiddag.

Og det er Roar Lyby, Gunda Øyangen Lindberg, Janne Wenche B. Tvenge og Stine Cecilie Høibakk Frøhlich fra Skatteetaten som svarer på dine spørsmål.

Ny skattemelding

Skattemeldingen ble sendt ut mellom 14. og 31. mars. Cirka seks millioner skattemeldinger ble sendt ut til lønnstagere, pensjonister og næringsdrivende. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstagere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende.

Dette bør du sjekke

Det er viktig å huske at skattemeldingen er nesten ferdig, men ikke helt ferdig. Skatteetaten får inn rundt 60 millioner opplysninger fra banker, forsikringsselskaper, aksjeselskaper, barnehager med mer. Dette er opplysninger som brukes til å forhåndsutfylle skattemeldingen med mange opplysninger, men du må selv gjøre skattemeldingen din ferdig før du leverer den. Alle må sjekke at opplysningene som står i skattemeldingen stemmer. Noen må også endre eller legge til informasjon før de leverer.

Hvis du for eksempel har solgt boligen din med gevinst eller hatt utleieinntekter, må du føre dette inn i skattemeldingen. Det samme gjelder hvis du har investeringer som kryptovaluta, aksjer eller andre finansprodukter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen din. Du skal også føre inn alle inntekter og verdier du har i utlandet.

Har du solgt bolig? Veiviseren på skatteetaten.no/salgbolig hjelper deg.

Leier du ut bolig? Veiviseren på skatteetaten.no/utleie hjelper deg.

Fradrag

Sjekk om du har rett på fradrag. Du må for eksempel selv føre inn reisefradrag hvis du har rett på det. Vår fradragsveileder hjelper deg med å sjekke hvilke fradrag du kan ha rett på. Den finner du på skatteetaten.no/fradragsveileder.

Endringer i livet ditt påvirker skatten

Livsendringer i 2022 kan påvirke skatten du skal betale. Det kan for eksempel være:

  • Inntekten din har gått opp eller ned
  • Du har blitt pensjonist
  • Du har mer hjemmekontor og færre reiser til jobb
  • Du har kjøpt eller solgt bolig
  • Du har betalt ned gjeld
  • Renten på lånet ditt har gått opp

Fristen

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstagere og pensjonister, og 31. mai for næringsdrivende.

PS! Nytt i år er at alle enkeltpersonforetak skal levere skattemeldingen i nytt format – enten i regnskapssystemet eller på skatteetaten.no. Selskap leverer skattemeldingen i regnskapssystem.

Her kan du sende inn spørsmål om det du måtte lure på om skattemeldingen og selvangivelsen 2022.