Gå til sidens hovedinnhold

Leserne har krav på å vite mer om hva som skjer bak lukkede dører i Tambourafdelingen

Artikkelen er over 2 år gammel

Ivar Mehren i Tambourafdelingen tilbakeviser eller kritiserer sju konkrete utsagn fra Carl Henrik Amundsen og Tor Ulsnæs i styret for «Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704».

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste dagene har de indre urolighetene i foreningen KFT – eller «Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704» kommet opp i dagen. I en rekke artikler i Demokraten og Fredriksstad Blad har kanskje en del mennesker forstått at dette ikke bare er uskyldig uro. Snarere krigslignende tilstander i en ideell forening som i stor grad er finansiert av skattebetalerne i Fredrikstad.

Derfor mener undertegnede at både Demokratens og Fredriksstad Blads lesere har krav på å vite noe mer om hva som egentlig foregår bak lukkede dører i KFT. Kanskje en del av KFTs egne medlemmer kan ha nytte av å høre noe mer de også.

1: Det hevdes at vi som er uenige med styret, står for en helt annen kurs. Dette er ikke riktig. «Den nye kursen» er en mer demokratisk måte å drive foreningen på. Ganske friskt av Carl Henrik Amundsen å hevde at det er et «faktum» at vi vil noe annet enn det KFT driver med i dag. Dette er helt feil. Ulsnæs uttalelse «Noen vil altså endre kursen helt, mens vi andre ønsker å jobbe videre med den identiteten vi har bygget opp over 20 år» er intet annet enn rent oppspinn etter min oppfatning. Og ikke riktig i forhold til hva vi faktisk ønsker.

I årets årsmøtepapirer står eksklusjonssaker på agendaen. Jeg antar at jeg med flere, blir kastet ut av foreningen. Ingen har mottatt varsel om kommende personalsak. Da slipper jo den/de dette gjelder å forberede seg.

2: De snakker om sju utmeldte i fjor og fem nye medlemmer i år. Medlemslistene for de to siste årene viser 21 utmeldte og ingen nye betalende medlemmer. Dette er alvorlig etter vår mening. Hva er hele sannheten? Medlemslistene? Tor Ulsnæs skal «berolige» folket med hva som synes å være en ny åpenbar fordreining av sannheten. For øvrig helt i tråd med hans lederfilosofi slik den fremstår for meg.

3: «Vi er her for å ha det hyggelig,» ifølge Carl Henrik Amundsen. Hyggelig for hvem? Hva med dem som ønsker en debatt om ting vi mener burde gjøres bedre? De skal åpenbart ikke ha det hyggelig (ref. oppførsel på siste medlemsmøte). En ledelse som stilltiende sitter og ser på at det ropes ukvemsord og åpent trakasserer folk, er ikke mye opptatte «av å ha det hyggelig» slik jeg ser det.

4: «Ingen menneskerett å være medlem,» ifølge Carl Henrik Amundsen. Sant nok. Men vi mennesker har vel en viss rett til å bli hørt og respektert til tross for meningsforskjeller? Selv om det blir stilt kritiske spørsmål til måten styret håndterer protokollføring etter årsmøter? Om manglende styrereferater? Når de ikke tar hensyn til alminnelige demokratiske prinsipper? Når de beviselig ikke snakker sant? Når det utelates å sende ut noen innsendte saker til årsmøtet? Bare for å nevne noen i en lang rekke med forhold.

5: «De som ikke synes det er noe gøy, kan finne på noe annet.» Mener han da; de av oss som ikke liker måten vi hersker på? Vi mener foreningen fortjener noe bedre for sine medlemmer. Aktivitetene KFT driver med er det ikke noe galt med. De er bra nok.

Jeg har stor respekt for mange i denne foreningen og det arbeide som har blitt nedlagt i det stille. Musikk gruppa med Øistein i spissen, har utført et gullkantet arbeide! Folk flest vet ikke hvor mye som ligger bak.

Vi synes helt klart at det KFT skal drive med, og i stor grad har gjort, er morsomt. Det som ikke er fullt så gøy, er måten det drives på internt. Det går på manglende demokratiske prinsipper, hersketeknikker, sensur av meninger og generell mangel på respekt for medlemmer, men også for hvordan visse styreverv utføres.

6: Ulsnæs refererer til et mistillitsforslag. Det ble levert inn et mistillits forslag fra 26 navngitte medlemmer. Ble avvist. Saken ble tilsynelatende tiet i hjel. Ikke aktuelt å behandle videre. Jeg personlig ville jo tatt et slikt opprop seriøst, for så å finne gode løsninger for veien videre. Det finnes for øvrig til sammen tre mistillitsforslag mot dette styret eller enkelt medlemmer i det.

7: Tor Ulsnæs stiller ikke til valg kommende årsmøte. Det har han sagt før også. Forrige gang var han mer enn villig nok når han ble spurt om å ta et år til allikevel, på møtet. Jeg forstår at det kan være utfordrende å lede en forening på den måten som det etter min mening har vært gjort her. Vår gruppe har jo blitt stemplet som kuppmakere og mye annet. Regner med han stiller på nytt etter et benke forslag. For å redde foreningen? Eller for å kunne styre som før?

I årets årsmøtepapirer står eksklusjonssaker på agendaen. Jeg antar at jeg med flere, blir kastet ut av foreningen. Ingen har mottatt varsel om kommende personalsak. Da slipper jo den/de dette gjelder å forberede seg. La oss leve i spenning og frykt før møtet. Kanskje noen ikke tør å stille på årsmøtet heller.

Leder for valgkomiteen uttaler et sted på nett at han gleder seg til årsmøtet. Så får vi ryddet litt som han sier. Jeg kan jo være enig i at det kan trenges en opprydding. Men hva skal det ryddes i? Skal vi rydde litt i et styre som etter min mening, ikke klarer å håndtere kritikk på en ok måte? Som gjentatte ganger setter til side gode demokratiske prinsipper? Eller skal vi rydde I en medlemsmasse? Dette sier mye om holdninger i mine øyne.

Som Tove Irén Becker sa i en kronikk i Fredriksstad Blad: Nok er nok!

Les også

Striden i Tambourafdelingen: Ingen ild uten røk!

Kommentarer til denne saken