I FB sin lederartikkel 25.8 omtaler man at LO Fredrikstad stenger de borgerlige partiene ute og at man kun er opptatt av de rødgrønne partiene.

LO Fredrikstad er en organisasjon som blant annet jobber for sine medlemmers faglige rettigheter. LO Fredrikstad er ikke et politisk parti, men en arbeidstagerorganisasjon som søker politisk innflytelse der faglige rettigheter blir ivaretatt.

LO Fredrikstad har siden 08 vært åpne på at de ønsker et politisk skifte i Fredrikstad ut ifra politisk retning. Vi har frontet våre saker som nei til privatisering, sosial dumping, bevare faglige rettigheter og retten til heltid, blant annet. I disse store og viktige politiske sakene er det tydelige skillelinjer mellom venstre- og høyresiden i Fredrikstad.

Vi har hatt en stor undersøkelse mot alle politiske partier i Fredrikstad, hvor alle partier har deltatt. Vi har paneldebatter og andre arrangementer hvor politikere både fra venstre siden og høyre siden deltar.

I LO Fredrikstad er vi opptatt av saker og åpenhet. Og vi mener det er totalt skivebom av FB på lederplass å anklage LO Fredrikstad for å utestenge de borgerlige partiene for deres synspunkter.

Vi mener at vi i LO er meget inkluderende. Vi driver valgkamp, men vi vil alltid søke støtte der hvor vi får gjennomslag for våre medlemmers rettigheter.

Til slutt er det viktig å påpeke at vi flere ganger i intervju med FB har vært åpen og opptatt av å få frem våre saker i media uten å ha lykkes, og her mener vi FB da ikke er like åpne for det vi står for.