Gå til sidens hovedinnhold

Legevaktsjefen svarer om «smertefull og kostbar tur innom legevakta»

– Om alle dro direkte på sykehuset, ville sykehusene blitt «oversvømt» av pasienter, skriver legevaktleder Inger Marie Moksnes i dette svaret il Astri Elisabeth Gudevold.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I leserinnlegget « Smertefull og kostbar tur innom legevakta – kan noen forandre disse reglene?» den 14. april skriver Astri Elisabeth Gudevold at hun to ganger i løpet av påsken kom jeg med ambulanse og opplevde å bli sluppet av på legevakta. Ifølge Gudevold skulle hun vært kjørt direkte til Kalnes, men reglene sier at avgjørelsen skal tas av legen på legevakta.

Som sykepleier og leder for Fredrikstad og Hvaler legevakt har jeg stor forståelse for at pasienter kan oppleve ventetid som en stor belastning. At vi har få ambulanser i distriktet er en kjent utfordring, og noe som ble ekstra merkbart etter at sykehuset flyttet til Kalnes i 2015 og ambulansene fikk lengre reisevei.

Selv om det står ambulanser i garasjen på helsehuset, tilhører ikke disse Fredrikstad kommune, men derimot sykehuset. Ambulansene styres fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, AMK, som ligger i Oslo. For å avgjøre om pasientene skal sendes til sykehuset eller til fastlegen/legevakta bruker ambulansepersonellet et prioriterings/kartleggingsverktøy, for å vurdere alvorlighetsgrad.

Hvis legevakten vurderer at pasienten trenger å undersøkes nærmere på sykehus, konfereres det med sykehuset og pasienten sendes videre etter avtale med riktig avdeling. Legevakten må da ringe AMK og bestille ny transport. Hvor lang tid det tar før pasienten blir hentet, er igjen avhengig av hastegrad etter AMKs prioriteringssystem og tilgjengelige ressurser. Både sykehuset og legevakten jobber med å forbedre tjenesten og har jevnlige samarbeidsmøter. Vi ønsker alle en best mulig tjeneste til befolkningen og at ressursene utnyttes på en best mulig måte.

I Norge er det et prinsipp at pasienter skal behandles på laveste mulige tjenestenivå. Om alle dro direkte på sykehuset, ville sykehusene blitt «oversvømt» av pasienter. Dette ville medføre at de som virkelig trenger spesialisthjelp, måtte vente i en annen kø. Under pandemien ville det heller ikke vært en heldig situasjon med tanke på koronasmitte. Utenom fastlegens åpningstid, har derfor legevakten en viktig oppgave med å prioritere hvilke pasienter som skal videre til sykehus.

Når det kommer til betaling, har legevakt samme satser som fastlegen. I tillegg må man betale for materiell, for eksempel utstyr til EKG, sårbehandling, bandasjer, medisiner, prøveutstyr. Størrelsen på egenandeler er sentralt styrt og beskrevet på helsenorge.no.

Kommentarer til denne saken