Ledigheten tredoblet på tre uker – nå er 4.558 arbeidsledige i Fredrikstad

De siste tallene fra NAV viser at mer enn hver tiende person i Fredrikstad nå er ledig. Fredrikstad er en av de kommunene i Viken hvor ledigheten øker aller mest. – Skremmende, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.