Pensjonistpartiets nye leder Marianne Kristiansen har gått ut og varslet at partiet avslutter samarbeidet med Arbeiderpartiet og de rødgrønne, og har til og med satt en dato for dette. Det er trist at et skifte av leder i et lite parti som har vært med på å gjennomføre mye god politikk i det rødgrønne samarbeidet i Fredrikstad nå er over. At politikken til et parti skal være så personavhengig at Pensjonistpartiet nå hopper bukk over hele det politiske spekteret og plasserer seg på motsatt side av der de har stått de siste to valgperiodene, er mer enn litt underlig. De hopper fra en politikk for å ta vare på fellesskapet, til beste for hvert enkelt individ, til en politikk som handler om å mele sin egen kake – et ganske enormt sprang!

Lederskifte i Bymiljølista betyr ikke andre boller

Jeg har vært leder i Bymiljølista siden mars 2018, da jeg tok over etter Jan-Kåre Fjeld, og til høstens valg er jeg Bymiljølistas førstekandidat. Det er jo en forandring for oss, men i den anledning har jeg lyst til å understreke at med meg som leder for Bymiljølista blir det ikke andre boller, men mer boller! (Vi pleier å servere saft og boller på våre valgstands, så dette løftet skal vi klare å holde).

Vi har et unikt lokalt perspektiv på miljøsaker, og vi har et hjerte på venstresiden som banker for de svakeste.

Historien vår

Bymiljølista ble opprettet i 1987 i protest mot riving av trehusbebyggelse i sentrum og vern av parker og grøntområder, men vi har siden den gangen utviklet et bredt politisk program som dekker de fleste feltene det er naturlig at en kommune befatter seg med.

Vi er kanskje mest kjent for å ha foreslått at fergetilbudet i Fredrikstad skal være gratis. Fra vi begynte å si det i 1987 til det rødgrønne samarbeidet ble med på notene og Bystyret vedtok det gikk det 25 år. Det var vel verdt å vente på, spør du meg, og det har gitt kommunen belønningsmidler, og har nok bidratt til at vi ble kåret til Norges mest attraktive by i 2017.

Les også

Gratis ferge var Bymiljølistas forslag

Gratis fritidsklubber var også vårt forslag, og det gikk heldigvis litt raskere og få gjennom. I dag kan all ungdom i Fredrikstad benytte Fritid i Fredrikstad sine tilbud gratis. Det er verdt det, når inngangspengene bare var en brøkdel av budsjettet til virksomheten, men inngangspengene var det som holdt mange ungdommer med dårlig råd fra å kunne benytte tilbudet – de som kanskje trenger det mest.

Vi hører på vanlige folk

Da Svein Bendik Hansen spurte meg om å bli med i Bymiljølista i 2008, var det viktigste for meg at Bymiljølista hører på vanlige folk. Hansen kom og spurte oss som jobbet på Blå Grotte hva konsekvensene av foreslåtte kutt ville bli. Før han gikk bort, uventet og altfor tidlig, pekte Hansen ut retningen for Bymiljølista, og mente at vi burde søke å være en del av et rødgrønt flertall i Fredrikstad kommune. Det har vi gjort, i forrige og i inneværende periode. Vi synes det har vært et godt samarbeid som har gitt mange gode resultater så langt, og vi regner med å fortsette med det.

Lokalt perspektiv

Jeg er stolt av Bymiljølistas historie og våre verdier, og jeg vil målbære de samme verdiene videre. Vi er en liten, men viktig stemme i Fredrikstad-samfunnet. Vi har et unikt lokalt perspektiv på miljøsaker, og vi har et hjerte på venstresiden som banker for de svakeste. At vi har ny leder skal ikke påvirke vår politikk, som legges av styret vårt og medlemmene våre – og ikke av enkeltpersoner.

Vi er ikke profesjonelle politikere. Vi tenker at vår oppgave er å komme med andre perspektiver på saker i kommunen, og at vi står friere til å gjøre det siden vi ikke er bundet opp til noe sentralledd. Våre medlemmer og listekandidater har et unikt lokalt perspektiv på Fredrikstad-samfunnet. Samtidig er vi så små at vi ikke klarer å fange opp alt, og heller ikke gjennomarbeide absolutt alt. Det er mye jeg og vårt styre ikke kan nok om, og da må vi oppsøke fagfolk. Vi må også faktisk støtte oss på Arbeiderpartiet og de andre samarbeidspartiene i enkelte saker, og vi er samtidig trygge på at dette er riktig kurs for Fredrikstad.

LO-støtte til rødgrønt samarbeid er uproblematisk

Bymiljølista har ikke noe partiapparat i ryggen, så vi er glade for å kunne være med på rødgrønt samarbeid i valgkampen, som på ulike måter skal forsøke å vise velgerne de viktigste forskjellene mellom å stemme mot venstre eller mot høyre. Jeg har alltid meldt meg inn i fagorganisasjonen der jeg har jobbet. I min familie var det like viktig å gå i tog 8. mars og 1. mai, som 17. mai. Det er en tradisjon jeg har brakt videre til mine barn. Jeg har deltatt på streiker, jeg har sett andre arbeidstagere få bedre lønns- og arbeidsvilkår, og jeg har fått forbedrede lønns- og arbeidsvilkår selv.

Jeg har stor respekt for fagbevegelsen og vi er glade for at fagbevegelsen i Norge er sterk. Bymiljølistas politikk er solid forankret på venstresiden, så det er helt naturlig for oss å delta i rødgrønt samarbeid. Vi mener at det norske samfunnet, med et fellesskap som tar ansvar for de svakeste, og der man yter etter evne og får etter behov, er den beste modellen for et bærekraftig samfunn. Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet ser dette som et «samrøre», men de har da også sine støttespillere – og det er, ganske riktig, de som får mest fordeler av høyresidens politikk -og det er ikke vanlige arbeidstagere.

Les også

Bymiljølista vil ha forbud mot fyrverkeri: Det var gøy før, men nå vet vi bedre

At fagbevegelsen velger å aktivt støtte partier som har den politikken som er best for deres medlemmer er ikke overraskende, og helt uproblematisk.

Solidaritet

Bymiljølista vil ikke endre kurs med Jonas Qvale som leder. Vi fortsetter i sporet etter Svein Bendik Hansen og Jan-Kåre Fjeld, og vi tar med oss miljøfokus, solidaritet med de svakeste og fredsarbeid videre. Vi er tilknyttet Solidaritetstorget, 8. mars-komiteen og Fredrikstad Pride. Bymiljølista er på plass og sier nei når nazister marsjerer i gatene våre med sine trusler om å «knuse homolobbyen» -det vil si våre venner, naboer og oss selv.

Satsing på barn og unge

I vårt program sier vi at «det som er bra for barn og unge, det er bra for alle». Så hvis forskning viser at barn trenger stimulering, mulighet til å utfolde seg, trygghet, forutsigbarhet, gode kulturtilbud og tilgang på grøntområder og åpne plasser, ja, så mener vi at det gjelder voksne og eldre også.

Rettferdighet

Det aller viktigste for Fredrikstad-samfunnet fremover blir rettferdighet. Sosial rettferdighet. Ingen skal falle utenfor. Familier med høy inntekt har i dag både stor lønnsvekst og får fordeler av de siste årenes kutt i formuesbeskatningen. De som tjener minst, har lavest lønnsvekst. Vi vet litt om hvem lavinntektsfamiliene er. Mange består av eneforsørgere eller foreldre uten jobb, og omtrent halvparten av familiene NAV regner som lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Vi lever i et land der forskjellene blir større og større, og stadig færre blir stadig rikere. Dette må vi gjøre noe med.

Kanskje Bymiljølista må bake mere boller.

Bymiljølistas valgiste 2019

1. Jonas Qvale

2. Mina Helene Hadjian

3. Jørgen Søderberg Jansen

4. Aase Westlie

5. Gøran Karlsen

6. Mette Durban Andreassen

7. Mathias Smittil

8. Aina Binde

9. Rolf Stordahl

10. Erika Nesteng

11. Jon Andreas Seth Johansen

12. Kristine Lind Andreassen

13. Roy André Nilsen

14. Tina Helle

15. Frank Andreassen

16. Anniken Paulsen

17. Frank Hall

18. Ramsha Choudry

19. Are Grønsund

20. Eli Sylta

21. Kim Andre Ulriksen

22. lda M Aabotnes Johansen

23. Snorre Billington

24. Shala Afsari

25. Trond Braaten

26. June Andersen

27. Håvard Windingstad

28. Silje Steinsvik

29. Ulf Knudsen

30. Bettina Lyngmo

31. Jørn Pedersen

32. Nathalie Søderberg Knudsen

33. Dag Henrik R. Jacobsen

34. lda Cecilie Olsen

35. Terje Gundersen

36. Vanja Marie Larsen

37. Lars Hox

38. Unni Rønningen

39. Terje René Andreassen

40. Geir Løvli

41. Magdalena Tutka-Gwóźdź

42. Rolf Tveit

43. Lisbeth Grytøyr

44. Ole-Henrik Mohn Pettersen

45. Karianne Bydal Sørensen

46. Erika Kurahachi

47. Henrik Lorentzen

48. Kine Marie Bangsund

49. Eirik Wiklund