Korttidsopphold skal være kortvarig

Håp om byfornyelse: Kan Cao har spennende planer for utbygging ved det tidligere sykehuset. Foto: Geir A. Carlsson

Håp om byfornyelse: Kan Cao har spennende planer for utbygging ved det tidligere sykehuset. Foto: Geir A. Carlsson

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LederFredrikstad har fått en formidabel utfordring i fanget. I de siste ukene har byen fått midlertidige flyktningemottak på Ørmen og på Victoria hotell, og i Råde har UDI etablert landets ankomstsenter for flyktninger. Felles for alle disse er at de skulle være kortvarige oppholdssteder for noen få dager før veien gikk videre til ordinære asylmottak, som det Fredrikstad lenge har hatt i Veumalleen. Nå viser det seg at midlertidigheten er blitt varig. Som vi skriver i dagens avis har flyktninger bodd på Ørmen i opptil to måneder. Det skaper frustrasjon: Lang ventetid frustrerer asylsøkere

Mange ønsker å komme videre. Nå haster det mer enn noen gang med å få frigjort plasser i asylmottak. I dag venter 5.000 flyktninger med oppholdstillatelse i Norge på kommunene. De folkevalgte er nødt til å ta imot flere. Om få dager skal IMDi sende en ny forespørsel til Fredrikstad om bosetting. Det vil bli et høyt tall. Tidligere i år ble Fredrikstad bedt om å ta imot 135 flyktninger. I juni sa flertallet i bystyret ja til 140 i 2016 mot stemmene til Frp og Høyre. Høyre gikk for et lavere tall. Nå blir Fredrikstad trolig bedt om å si ja til flere hundre. I den vanskelige situasjonen landet står oppe i er Fredrikstad nødt til å bosette flere. Det gir oss alle en utfordring i flere år fremover. Ikke bare skal flyktningene ha boliger, helsetjenester, opplæring og fritidstilbud.

Det aller viktigste blir å sørge for at byens nye innbyggere kan få innpass i arbeidslivet og i størst mulig grad bli selvforsørgende. Hvis ikke det skjer, vil Fredrikstad få en sterk økning i sosialhjelpsutgiftene. Erfaringene så langt viser at altfor få er i jobb etter fem år. Vi registrerer at resultatene i introduksjonsprogrammet er blitt bedre. Det lover godt.

Nå ser det ut til Fredrikstad vil få ytterligere to korttidsmottak; ett på Veum og ett på Cicignon: Kan bli flere asyl-plasser på Veum og  Åpner for flyktningsmottak på Veum og Cicignon. Det er positivt at de tidligere sykehusbygningene kan tas i bruk i en akuttsituasjon. Men vi ønsker ikke at den planlagte byfornyelsen legges på is. Vi har stor sans for eiendomsutvikler Kan Caos planer for omformingen av det tidligere sykehuset. Han vil bygge et stort antall leiligheter og legge til rette for arbeidsplasser. Vi håper at prosessen ikke stopper opp. På Veum er det store planer om å bygge en demenslandsby. Her skal det også skapes en rekke arbeidsplasser innen eldreomsorg og helsetjenester. Vi håper arbeidet går sin gang og at planene blir realisert.

Mens flyktningestrømmen øker og korttidsmottakene fylles opp, diskuterer stortingspolitikerne hva som må gjøres. Vi håper at det blir mulig å få til et bredt forlik på Stortinget. Helst bør samtlige partier bli enige om hva som skal gjøres. Det skal både være en rettferdig og en stram politikk. Politikerne må sørge for å gi beskyttelse til forfulgte, men samtidig se til at dem som ikke har krav på opphold blir avvist. UDI bør ha flere ansatte ved grensen som kan gjøre vurderinger. Det er stort behov for tettere internasjonalt samarbeid.

Frp og Høyre foreslo mandag å erstatte pengeutbetalinger med matkuponger og redusere ytelser for å gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge. Det kan være ett av flere tiltak, men har neppe noen stor effekt. Vi må se i øynene at den internasjonale situasjonen tilsier at vi vil få mange nye flyktninger de neste årene. Syria-krigen har pågått i flere år, og en løsning er fortsatt i det fjerne. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å bo i de krigsherjede områdene og i flyktningleire. Millioner er på flukt. Unntakstilstanden blir langvarig. Derfor haster det med å få rotasjon ved korttidsmottakene og unngå at flyktninger blir værende i uker og måneder.

Artikkeltags