FB mener: Bygg felles idrettsbygg

Ved Frederik II? Byene bør samarbeide om en ny håndballarena. Arkivfoto: Kent Inge Olsen

Ved Frederik II? Byene bør samarbeide om en ny håndballarena. Arkivfoto: Kent Inge Olsen

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

I april skal fylkestinget bestemme seg for hvor den nye Frederik II videregående skole skal ligge. FMV-området peker seg ut, og det må være en klar målsetting å samlokalisere skolen med Arena Fredrikstad. Nå åpner det seg også muligheter for å få lagt en ny håndball- og innebandyhall ved skolen. Fylkesordfører Ole Haabeth ser for seg at skolen leier plass av Fredrikstad for kroppsøving og idrettsfag. Etter skoletid kan idrettslagene disponere bygget, og anlegget kan også gjøres om til en større håndball- og innebandyarena for nasjonale arrangementer. Hvis Sarpsborg går inn på eiersiden, med fem prosent, kan hallen få 30 prosent mer i tippemidler. Dette er en modell som vi har stor sans for.

Tilsvarende kan Sarpsborg få betydelig drahjelp til et innendørs friidrettsanlegg ved Kalnes videregående skole. Østfold Friidrettskrets har stilt seg bak forslaget om å bygge en større innendørsarena som klubbene kan gå sammen om. Hvis Fredrikstad bidrar med fem prosent av investeringen, kan også Kalnes-arenaen få 30 prosent mer i tippemidler. Det er verdt å merke seg at kommuner som sier ja til samarbeidet må stå for en del av driftsutgiftene, og bidraget vil merkes i flere år. Men pakken med finansiering fra fylkeskommunen gjennom halleie og et interkommunalt eierskap, er forlokkende. Med de små avstandene vi har i Østfold kan anleggene også brukes av flere klubber og gi kommunene gjensidige fordeler. Fredrikstad og Rådes samarbeid om BMX-bane er et eksempel til etterfølgelse. Østfold er ett av fylkene med dårligst halldekning, og gjennom løsningen får vi muligheten til å gi idretten et skikkelig løft.

Artikkeltags