Torsdag i forrige uke ble en 18 år gammel skoleelev nektet å ta skolebussen i Moss. Jenta bruker niqab, et plagg som dekker hele ansiktet. Hun hadde gyldig busskort, og da sjåføren ba om det, identifiserte hun seg i tillegg, først med bankkort og så med skolekort. Begge kortene hadde samme bilde og navn og fødselsdato. Likevel ville ikke sjåføren slippe henne ombord. Han begrunnet det med at han ikke kunne vite hvem som befant seg under sløret.

Les også: Ble kastet av skolebussen fordi hun brukte niqab

Sjåføren mistenkte med andre ord at jenta som stod foran ham hadde stjålet skolekort, bankkort og busskort fra en medelev med et muslimsk-lignende navn. Det er etter vår mening en helt urimelig mistanke.

Fredriksstad Blad er likevel tilhenger av å forby niqab i gitte sammenhenger. Vi har på lederplass gitt støtte både til fylkeskommunens og Høgskolen i Østfolds innføring av forbud mot heldekkende ansiktsplagg i undervisnings- og opplæringssituasjoner. Det er etter vår mening godt begrunnet i lærernes behov for best mulig kontakt med elevene, og i å sikre elevene gode samarbeidsforhold i gruppearbeid og lignende relasjonelle studiesituasjoner.

Les også: – Jeg forstår bussjåføren i niqab-saken (Frp-Wiborg)

Østfold kollektiv innrømmer at de ikke har tatt formell stilling til hvordan passasjerers bruk av heldekkende ansiktsplagg skal håndteres. Likevel har det blitt sendt ut en epost i helgen til alle sjåfører om at personer med ansiktsdekkende plagg skal slippe å vise ansiktet så lenge de har gyldig legitimasjon. Dette later til å være en hastebeslutningen som følge av episoden i Moss. Vi oppfordrer derfor Østfold Kollektiv til å ta en grundigere vurdering, og komme med en begrunnet beslutning som tar hensyn til alle aspekter ved saken.