Behold kemneren

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Leder:

25 av 37 stillinger hos kemneren i Fredrikstad kan forsvinne fra nyttår. Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene til Skatteetaten.

Det betyr at tre av fire avdelinger hos kemneren legges ned. Staten overtar jobben, og bare oppgavene med kommunens egne krav blir igjen. Kemneren forsvinner over i historien.

Arbeidet med inn- og utbetaling av skatt, innkreving og kontroll flyttes til Grålum, Oslo og Lillestrøm. Det vil ikke være behov for alle 25 som gjør jobben i dag. Rundt 500 av 1480 arbeidsplasser på landsplan skal spares inn. Ansatte lever i uvisshet.

Vi vil advare sterkt mot forslaget. Om det er noe område hvor det er viktig å ha lokal kunnskap og tett oppfølging, er det nettopp innen innkreving av skatt. Det har vært lønnsomt å ansette nye skattemedarbeidere hos kemneren. De økte skatteinntektene har vært høyere enn lønnsutgiftene.

Vi er ikke i tvil om at servicen vil bli dårligere for innbyggerne hvis oppgavene flyttes ut. Avstandene blir lengre, og lokal kunnskap som er bygd opp gjennom tiår vil gå tapt.

Vi vil også peke på en økonomisk analyse som er utført av Oslo Economics som peker på faren ved å sentralisere skatteinnkrevingen. Med de store summene det dreier seg om skal det ikke mer enn 0,05-0,15 prosentpoeng reduksjon i skatteinntektene før reformen blir ulønnsom. Da vil tapet være større enn de 370 millioner kronene som regjeringen håper å spare.

Dette er risikosport på høyt nivå. Vi håper at et samlet formannskap vil stille seg bak kravet om å beholde arbeidsplassene hos kemneren.Om det er noe felt hvor det er viktig med lokal kunnskap og oppfølging, er det innen skatteinnkreving.

Artikkeltags