Sats på Arena Fredrikstad – ikke på Stjernehallen

Lever på overtid: Stjernehallen er nedslitt og trenger avløsning. Vårt råd er: Bygg Arena Fredrikstad ved siden av en ny videregående skole på det tidligere FMV eller på NTP. En arena er en god investering. Arkivfoto: Jarl Morten Andersen

Lever på overtid: Stjernehallen er nedslitt og trenger avløsning. Vårt råd er: Bygg Arena Fredrikstad ved siden av en ny videregående skole på det tidligere FMV eller på NTP. En arena er en god investering. Arkivfoto: Jarl Morten Andersen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LederStjernehallen er utgått på dato. En totalrenovering av ishockeyhallen, opprusting av Kongstenhallen for håndball og bygging av en ny isflate vil bli kostbart. Totalregningen er tidligere anslått til 59 millioner kroner, pluss økte driftsutgifter. Denne summen må legges inn i regnestykket når vi skal ta stilling til Arena Fredrikstad. Etter avisens mening er svaret klart: Vi ønsker oss en byarena, og fortrinnsvis kan den samlokaliseres med den nye Frederik II videregående skole.

Allerede i høst må Fredrikstad-politikerne sende et klart signal til fylkestinget om at de er villige til å ta regningen for en arena, som i tillegg til ishockey og håndball kan romme messer og utstillinger, konserter og andre kulturtilbud. Det er flertall i bystyret. Ved å knytte skolen og byarenaen sammen kan det være mye å spare på felles foaje, garderober, kantine og møterom. Skolen kan bruke deler av idrettsanlegget på dagtid, mens arenaen kan bruke auditoriene på kvelden. Sambruk vil være til gjensidig nytte og gi betydelige besparelser for begge.

I mandagens avis vendte Svein Femtehjell, daglig leder i Fredrikstad Idrettsråd (FRID), tommelen ned for byarenaen. Idrettsrådet vil i stedet bygge idrettshaller på Trosvik, Lunde og Begby. Femtehjell mener at byen ikke har råd til å bygge en Arena Fredrikstad og prioriterer i stedet anlegg i nærmiljøene. Dette er et standpunkt som vi har full respekt for. Det som overrasker oss er at innvendingene mot å bygge arenaen kommer så sent i prosessen, mens Fredrikstad kommune og fylkeskommunen vurderer mulige samarbeidsløsninger. Det skaper usikkerhet for dem som nå skal avgjøre om en samlokalisering er liv laga. I desember skal fylkestinget bestemme seg for valg av tomt for en ny videregående skole. Av de fem alternativene er det tre som også har plass til Arena Fredrikstad. Det gjelder de to tomtene på tidligere FMV, eid av henholdsvis Værste og Jotne, og NTP-tomten. Nå er det svært viktig at en av disse tomtene blir valgt, slik at planene om samlokalisering ikke legges døde. Striden om Arena Fredrikstad kommer svært ubeleilig.

En Arena Fredrikstad har en anslått prislapp på 260 millioner kroner. Prisen kan bli betydelig lavere hvis den plasseres rett ved en videregående skole, med omfattende sambruk. Fredrikstad kommune kan frigjøre en betydelig sum fra et salg av Stjernehallen. I bystyret har Høyre, Frp og Venstre signalisert at de vil finansiere Arena Fredrikstad uten å trekke inn pengene fra Stjernehallen. Det er en holdning som vi har sans for. I arenautredningen, som idrettssjef André Flatner presenterte i fjor, ble inntektspotensialet anslått fra 34 millioner kroner (taksten) til nærmere 140 millioner kroner ved salg av flere eiendommer og samarbeid med et eiendomsselskap. Det er realistisk å få 56 millioner. Det mest omfattende alternativet betyr bygging av nye parkeringsplasser innenfor markagrensen. Ved å holde disse prosessene; salg av Stjernehallen og finansiering av byarenaen, atskilt unngår vi å knytte en realisering av Arena Fredrikstad opp mot utnyttelse av marka. Salgssummen fra Stjernehallen kan settes inn på en investeringskonto.

Etter avisens mening er det riktig å bruke pengene som var satt av til fylkeskulturscenen til Arena Fredrikstad. Det er ingenting som tyder på at scenen noen gang blir realisert. Byen trenger en Arena Fredrikstad, av flere grunner. Den blir noe langt mer enn en ishall for hockey, og i mindre grad kunstløp. Byarenaen vil bli en ny storstue, med et variert idrettsprogram og en attraksjon som byen trenger. Ishockey er heller ingen liten idrett. En innendørs isflate vil garantert bli mye brukt av barn og unge når det ikke er kamper i hallen. Arena Fredrikstad vil gi et tilbud innen breddeidrett og oppfylle kravene som FRID setter. Vi håper ildsjelene bak Arena Fredrikstad, med Dagfinn Reinertsen i spissen, og FRIDs leder Svein Femtehjell kan bli enige om en felles løsning som oppfyller kravene både til breddeidrett, til utøverne som trenger isflater og Fredrikstad Ballklubb.

Artikkeltags