– Flere holder sammen. Det er både flere som gifter seg og færre som går fra hverandre, sier demograf Anders Sønstebø i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2022 var det nesten 21.000 par som giftet seg, omtrent på nivå med årene før pandemien. Men antall skilsmisser og separasjoner fortsetter å gå ned, viser nye tall fra statistikken Ekteskap og skilsmisser.

Med drøyt 17.000 par som tok ut separasjon eller skilsmisse, er det færre brudd enn noe annet år siden 1986.

Ventet med kirkebryllup

Sønstebø tror oppgang i antall vielser skyldes at mange ventet til pandemien var over med å gifte seg. I årene forut for nedstenging var tendensen at antall ekteskapsinngåelser gikk jevnt og trutt nedover.

Økningen på 20 prosent i fjor kan derfor skyldes at flere par hadde satt den store dagen på vent i 2020 og 2021.

– For mange av de som velger å gifte seg, er dette regnet som en av de største dagene i livet. Tradisjonen er å samle slekt og venner til fest, og dette var ikke mulig i tiltaksperiodene under pandemien, sier demografen.

Det tradisjonelle kirkebryllupet hadde størst nedgang under pandemien og fikk dermed den største økningen i fjor.

Brudd når ungene flytter

Samlet sett er skilsmisseraten lavere enn for 20 år siden, men det er ulikheter for aldersgruppene. Sønstebø trekker fram en større andel «grå skilsmisser» – altså folk som ikke går fra hverandre før de er grå i håret.

Blant de gifte over 50 år er andelen som skiller eller separerer seg doblet.

– Utviklingen er at vi gifter oss og får barn senere. Vi vet at mange holder familien sammen til barna likevel skal flytte for seg selv. Denne fasen kommer derfor naturlig ved en høyere alder, sier Anders Sønstebø.

Mange valgte kirkebryllup

Den norske kirke gjennomførte 37 prosent av alle vielser i 2022. Det er en oppgang på 2.800 fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener noe av økningen henger sammen med utsatte bryllup.

– Det betyr mye å kunne samles for å feire kjærligheten i et vakkert kirkerom med familie og venner rundt. Det er grunn til å tro at det høye antallet i fjor henger sammen med at par valgte å utsette bryllupet under koronapandemien, for å kunne samle familie og venner. Samtidig er tallet betydelig høyere enn i 2018 og 2019, sier hun i en pressemelding.

I pandemiårene 2020 og 2021 sank antallet vielser med 30 prosent, men nå er andelen tilbake på nivået før pandemien, viser tall fra SSB.