Gå til sidens hovedinnhold

Lavere fartsgrenser på fylkesvei 108!

– Mens vi venter på gang- og sykkelveier må vi tillate oss nødvendige hastighetsbegrensninger på utsatte veier. Det dreier seg tross alt om liv og helse, skriver Mona Vauger og Bjørn Tore Ødegården.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en årrekke har innbyggerne på Hvaler kjempet en krevende kamp for å bedre trafikksikkerheten på fylkesveiene i kommunen. Særlig langs fylkesvei 108 er det behov for omfattende trafikksikkerhetstiltak for å sikre fremkommelighet og trygg skolevei.

Trafikksikkerhet koster, og i påvente av at samfunnet har penger nok til å bygge nok trafikksikre veier og gang/sykkelveier må vi tillate oss nødvendige hastighetsbegrensninger på utsatte veier. Det dreier seg tross alt om liv og helse. Den alternative kostnaden i form av usikkerhet, og i verste fall flere ulykker og tap av liv, er verdt å forebygge gjennom fartsreduserende tiltak.

Statens Vegvesen bør etter vår mening i større grad ta hensyn til og legge til grunn kommunenes innspill i saker som har med fartsbegrensende trafikksikkerhetstiltak å gjøre. Det er tross alt kommunene som har den største og beste lokalkunnskapen om hvordan trafikkbildet oppleves i hverdagen. Og nettopp hvordan trafikkbildet oppleves, av de som er i trafikken, kan i mange sammenhenger være vel så viktig som statistikk og kald sannsynlighetsberegning.

Det er spesielt viktig med trafikksikkerhetstiltak og nedsatt fartsgrense ved Hvalers nye skole som bygges på Asmaløy.

Vi vil stå på for mer gang- og sykkelveier på Hvaler, og frem til disse blir bygget er det viktig med fornuftige fartsgrenser som gir alle trafikanter trygghet i hverdagen på Hvaler.

Les også

Til høsten kan du trolig teste den nye sykkelveien på Hvaler

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.