Fremskrittspartiet viser med stor styrke at forenkling og forbedring av hverdagen til folk flest er viktigst i politisk arbeid. Med gjennomslag for en rekke avgiftslettelser, som vil medføre redusert grensehandel, økt pensjon til enslige minstepensjonister, kraftig reduksjon i bilavgifter, økt hjelp til flyktninger i nærområder og mye mer. En rekke tiltak vil gi effekt for innbyggere og kommuner i Østfold.

I tillegg er det enighet om anmodningsvedtak som betyr at Stortinget bestiller saker fra regjeringen.

Stortinget ber regjeringen utrede Østfoldmodellen for lærerkandidater med tilretteleggingsbehov, som er utarbeidet av ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening), og vurdere om dette kan gjøres til en nasjonal ordning.

Regjeringen bes om å sørge for at også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidisk flyktninger skal prioriteres som gruppe og individ ved uttak av overføringsflyktninger.

Botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse heves fra tre til fem år, og det kreves endring av underholdskravet i sak om familieinnvandring slik at stønad etter introduksjonsloven ikke medregnes, men det stilles krav til egen inntekt.

Det er fort gjort å tenke at det ikke kommer særskilte tiltak knyttet til Østfold, men med tanke på at avgiftslettelser vil redusere grensehandel vil det sannsynlig bety tusener av arbeidsplasser i Østfold. Endringene i botid for opphold og krav til inntekt for «henting» av familie vil medfører reduserte kommunale kostnader.

Det er grunn til å glede seg over at Frps innsats nok en gang betyr en forskjell for mange innbyggere.