Konsernregnskapet til Fredrikstad Energi viser at driftsresultatet endte på 125,9 millioner kroner i fjor. Det er en økning på hele 46 millioner kroner sammenlignet med året i forveien, og det beste driftsresultatet siden 2015.

– Året under ett er veldig bra, hvis vi ser på driftsresultatet. Det er dels på grunn av godt arbeid, for vi har et rekordresultat i markedsvirksomheten. Vi har et effektivt nettselskap, men tallene i fjor blir også ekstra bra på grunn av lave strømpriser. Det slår heldig ut, sier Ronny Berg, konserndirektør for økonomi og finans i Fredrikstad Energi.

Nettselskapet Norgesnett AS, markedsselskapet Smart Energi AS og tjenesteselskapet MAIK AS er de største datterselskapene i konsernet.

Lave strømpriser ga lavere omsetning

De lave strømprisene førte også til at omsetningen sank til 813 millioner kroner, ned fra 988 millioner i 2019.

Men strømprisene bidro også til at utgiftene til kjøp av nettapsmengde og nettleie ble lavere. Det slår ut på resultatsiden.

Nettapsmengde er forskjellen på hvor mye energi som sendes inn i strømnettet og hvor mye kundene tar ut. Den forskjellen må nettselskapet erstatte.

Totalt sett satt dermed FEAS igjen med mer penger i 2020 enn året før.

– Betyr det at strømmen i 2020 likevel var for dyr?

– Nei, strømmen var ikke for dyr. Vi kjøper strøm på strømbørsen som alle andre aktører. En del aktører kan operere med lokkepriser, men vår profil er å ikke gjøre det. Vi skal ha priser som vi kan leve av, men kundene skal også vite hva de betaler på forhånd. Vi gir også noen tilleggsverdier, som at vi har ansatte i Fredrikstad og høyt fokus på kundesenteret og lokal tilstedeværelse, sier Berg.

Blant bransjens mest effektive

Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at kostnadseffektiviteten til Norgesnetts distribusjonsnett er beregnet til 113,8 prosent.

Er tallet over 100, er selskapet mer effektivt enn bransjegjennomsnittet. Det bidrar til lavere nettleie til kundene. Bare seks nettselskap er mer effektive i Norge enn Norgesnett.

Fredrikstad kommune eier 51 prosent av FEAS, mens Hafslund Eco eier de resterende 49 prosentene. Selskapet har ikke delt ut utbytte i år, men pengene går tilbake i driften.

– Hvordan kommer dette Fredrikstads innbyggere til gode?

– Det at vi har en effektiv nettvirksomhet kommer innbyggerne til gode gjennom lav nettleie. Det gjør at vi har en lønnsom og bærekraftig virksomhet innen strømsalg, og at vi fortsatt har en lokal leverandør vi kan bruke. Selv om styret ikke har foreslått utbytte, så forsvinner ikke pengene. Innbyggerne sitter igjen med et bedre kapitalisert selskap, sier Berg.

Laveste sykefravær på sju år

– Året 2020 kan vise til gode driftsresultater, rekordlavt sykefravær, godt samarbeid i et utfordrende arbeidsmiljø, samtidig som vi alle har lært oss et og annet om hvordan digitale møter gjennomføres, skriver konsernsjef Trond Andersen i selskapets årsrapport.

3,2 prosent sykefravær er det laveste siden 2013, viser selskapets egne tall.

– Våre ansatte har som alle andre i stor grad vært isolert. Det gjør at man har vært mindre eksponert for både koronaviruset og all annen smitte. I tillegg har vi hatt den nye hverdagen med hjemmekontor. Det gir en mer fleksibel arbeidsdag, sier Berg.

– Kommer dere til å bruke mer hjemmekontor når vi en dag kommer tilbake til normalen også?

– Det har vi ikke konkludert med, men den gammeldagse mistanken i samfunnet om at ting ikke blir gjort hvis man ikke ser de ansatte, er borte. Jeg tror arbeidslivet kommer til å være mer fleksibelt fremover.