Frp har i alle år kjempet en ensom kamp om å redusere avgifter, spesielt på varer som er utsatt for grensehandel. Nå som grensene i praksis har vært stengt, og grensehandelen midlertidig har stopper opp, ser vi at det Frp alltid har hevdet virkelig stemmer. Vi har fått en betydelig økningen i handelen i norske butikker og Vinmonopol da folk har blitt «tvunget» til å handle i Norge i stedet for å handle i Sverige.

Jeg selv har tatt opp denne utfordringen mange ganger og har deltatt i debatter mot politikere fra Ap (2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 og senest nå i juni) der de har latterliggjort Frps ønske om lavere avgifter. Jeg må derfor trekke på smilebåndet når stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås krever lavere avgifter all den tid han selv og Ap stemte imot Frps gjennomslag for avgiftslettelser nå i juni.

For Frp er det ingen logikk at vi skal ha høyere avgifter i Norge enn i våre naboland. Det er mye bedre om nordmenn flest kan få handlet rimeligere alkohol, tobakk og mat i Norge sånn at arbeidsplassene, skatteinntektene og verdiskapningen skjer her, ikke i Sverige.

Les også

Grensehandelen er større enn antatt