Låste dører – tomme kontorer. Hjelperne sliter med å hjelpe de unge

For flere barn og unge som sliter psykisk, er hjelpen lenger unna nå, enn den var før koronapandemien. Hjelperne er ikke alltid der, når de trengs.