Det er meget bra at antall lærere som søker videreutdanning øker år for år, i 2020 er det over 11.000 lærere som har søkt videreutdanning. Dette er en positiv og gledelig utvikling som bør fortsette. For elevene trenger kvalifiserte lærere med god kompetanse i fagene de underviser i.

Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk og norsk ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. For å nå målet om at alle lærere som underviser i norsk, matte og engelsk skal ha fordypning innen 2025, er det viktig at Fredrikstad kommune som skoleeier prioriterer kompetanseutvikling og godkjenner så mange søknader om videreutdanning som mulig.

Skolene i Fredrikstad har dyktige lærere med solid faglig kompetanse, hele 147 har søkt videreutdanning i 2020 – det er meget gledelig. Dog er det fremdeles en del av lærerne som mangler fordypning i fagene de underviser i. Dersom de ikke har søkt i år, oppfordres de til å søke neste år. Lærerne i Fredrikstad gjør en fantastisk jobb i klasserommene våre hver eneste dag, derfor må det legges til rette for at flest mulig av lærere som ønsker det får videreutdanning.

Siden Høyre kom i regjering, har rundt 34.000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Det er en tredobling sammenlignet med regjeringen før, og vi må holde trykket oppe også i årene som kommer. Det er kommunene selv som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene og som godkjenner søknadene til lærerne før de kan gå videre i opptaket til videreutdanningstilbudene. Høyre forventer derfor at de rødgrønne og ordfører Jon-Ivar Nygaard har tatt og vil ta initiativ til å godkjenne så mange søknader som mulig av dem som kommer inn, og innenfor de fagene Fredrikstad-skolen har behov for å prioritere.

Undersøkelser viser at syv av ti som tar etter- og videreutdanning opplever seg selv som en bedre lærer i etterkant. Det betyr at norske elever møter en lærer med fornyet faglig tyngde og en ekstra trygghet i klasserommet. Det gjør at flere barn kan knekke lese- og skrivekoden, gjennomføre videregående opplæring og bli rustet for arbeidslivet.

Faglig sterke lærere er viktigst for de barna som trenger skolen aller mest. Mange elever i Fredrikstad-skolen sliter med lese-, skrive- og regneferdigheter. Vi skal ha en skole der elevene lærer mer, hvor de trives og hvor lærerne har et godt faglig fellesskap. Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid pedagogisk og faglig kompetanse. Dette er også det viktigste verktøyet for sosial utjevning.