– Et godt og lovende initiativ fra Fredrikstad Næringsforening, sier Siri Martinsen (Ap), som er leder i Jerbaneforum Øst til det nye forslaget, som skal gjøre det lettere å få bygd Intercity i Østfold.

Den sterke prisøkningen for jernbanen i Østfold førte til at regjeringen strøk investeringen i sitt forslag til nasjonal transportplan. Prisanslaget for strekningen fra Råde til Sarpsborg økte fra 12 til 40 milliarder.

Kutter prisen med 15 milliarder

Med eksperthjelp fra Cowi har næringsforeningen nå klart å redusere prisen for Intercity-utbyggingen fra Råde til Sarpsborg fra 40 til 25 milliarder – gjennom en kombinasjon av dobbeltspor til Rolvsøy og oppgraderinger i Sarpsborg.

Fredrikstad skal få sitt nye knutepunkt på Grønli, som er et viktig element i byutviklingen.

– Vi foreslår dobbeltspor fra Haug i Råde til Rolvsøy, hvor togene også skal få et hensettingsanlegg, hvor de kan stå om natten. Gjennom å oppgradere sporet ved Sannesund og Sarpsborg stasjon, vil også Sarpsborg få et langt bedre togtilbud enn i dag, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, til Fredriksstad Blad.

Han har allerede presentert forslaget for flere politikere, blant annet fylkesråden for samferdsel i Viken, og onsdag førstkommende skal han orientere om løsningen på næringsforeningens frokostmøte.

– Hvordan er responsen så langt?

– Tilbakemeldinger fra flere, blant annet ledende politikere i Viken, er at forslaget er konstruktivt. Utgangspunktet vårt var å se om det er mulig å kutte utgifter og likevel klare å få fire tog i timen til og fra Fredrikstad. Cowis beregninger viser at det er fullt oppnåelig, sier han til Fredriksstad Blad.

Gir ikke opp dobbeltspor til Halden

Siri Martinsen er leder i Jernbaneforum Øst, og hun representerer dermed alle kommunene langs Østfoldbanen i kampen for å få dobbeltspor.

– Det nye forslaget viser at det er mulig å bygge jernbane til en lavere pris. Vårt hovedmål er fortsatt å få dobbeltspor til Halden, men vi vil samarbeide med næringsforeningen for å få gjennomført utbyggingen i Østfold, sier Martinsen til Fredriksstad Blad.

De siste månedene har hun hatt en rekke møter med politikere på Stortinget og i Viken, og med nøkkelpersoner i næringsliv og organisasjoner, for å vise hvor viktig det er å få bygd jernbane i Østfold.

– Hva tror du om mulighetene for å få dobbeltspor til Fredrikstad i nasjonal transportplan?

– Jeg er optimist. Alle politikere vi har snakket med synes vi har gode argumenter for å bygge ut jernbanen sørover i Østfold. Jeg har en god følelse. Jeg tror vi skal lykkes med å få bygd jernbanen, i første omgang til Fredrikstad, sier Martinsen.

Hun er svært spent på hva stortingsflertallet vil lande på når nasjonal transportplan skal vedtas i juni.

– Valget til høsten vil også bli svært viktig for tempoet i utbyggingen, sier hun.

Torsdag denne uken skal kommunestyret i Råde vedta hovedtrasé for jernbanen fra Haug til Seut. Bystyret i Fredrikstad tok avgjørelsen i forrige uke.

Dermed er det vedtatt kommunedelplaner for dobbeltsporet helt fra Haug i Råde til Rolvsøy.

Dette er regnestykket

Fredrikstad Næringsforening har satt opp følgende prisberegninger i jernbaneforslaget:

Dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut: 12,6 milliarder

Dobbeltspor Seut – Rolvsøy, inkludert Grønli: 8,6 eller 9,6 milliarder, avhengig av sporløsning på Grønli

Hensettingsanlegg for tog på Rolvsøy: 1 milliard

Utbedring ved Sarpsborg stasjon: 500–900 millioner

1–2 krysningsspor sør for Sarpsborg: 0,5-1 milliard

Tilpasning ved Halden stasjon: 500 millioner

Kjell Arne Græsdal opplyser at denne utbyggingen vil gi en kraftig kapasitetsøkning både for passasjertrafikk og for gods på jernbanen.

– Vi har lagt opp til ett godstog i timen hver vei, med unntak av i rushtiden, Dette vil gi oss en flerdobling av dagens godskapasitet, sier han.

Regner med at mange vil flytte til Fredrikstad

Når Follobanen er ferdig om ikke lenge, etter planen ved årsskiftet 2022/2023, vil reisetiden med tog til og fra Oslo gå ned med 11 minutter. Dermed vil det ta under en time fra Fredrikstad til hovedstaden.

– Åpningen av Follobanen vil bety mye for reisemønsteret i Oslo-regionen. Med de høye boligprisene i Oslo vil langt flere velge å pendle, når de kan kjøpe seg bolig til en langt lavere pris i rimelig reiseavstand, sier han.

Næringsforeningen har sett på hva en nyutdannet sykepleier har råd til i boligmarkedet i Oslo, sammenlignet med Fredrikstad.

Hun eller han har bare råd til å kjøpe 3,2 prosent av boligene i Oslo mot 41,6 prosent i Fredrikstad. For unge familier er tilsvarende tall to prosent i Oslo og 42 prosent i Fredrikstad og Sarpsborg.

Græsdal regner med at Fredrikstad vil få en sterk tilflytting fra Oslo-området, når reisetiden går ned.

Debattmøte om samferdsel

Jernbaneplanene i Østfold blir også et sentralt tema på torsdagens debattmøte i Litteraturhuset, hvor stortingskandidatene skal diskutere samferdsel.