Langøya neste stopp for kommunens fergetilbud?

Når fergetilbudet fra Ålekilen blir permanent neste år, er ikke Langøya med på ruta fra første dag. Men i kommunen jobbes det med å finne ut hvordan man kan få til et fergetilbud fra Langøya så raskt som mulig.