Lange køer for å kjøpe brød fra Slippens nye bakeri

Køen gikk omtrent bort til gangbrua da Restaurant Slippen tyvstartet åpningen av bakeriutsalget Bakfickan på skjærtorsdag. Bare et kvarter etter åpningen begynte de å bli utplukket.