I 2007 skulle Truls Bjørvik uteksamineres fra Universitetet i Tromsø (UiT) som jurist. Han hadde gjennomført den fem år lange utdanningen, og bestått alle eksamene. Det eneste som gjensto var at han avla det 300 år gamle kandidatløfte, skriver Nordlys.

Det nektet Bjørvik å gjøre. Selv da det det viste seg at han måtte avlegge løftet for å kunne kalle seg jurist, nektet han.

Grunnen er at Bjørvik mener hans livssyn hindrer ham i å avlegge løftet.

For retten

Løftet ble utgitt av Christian VI, Kongen av Danmark, i 1736, og er som følger:

«Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention» 

På tross av at alle de andre medstudentene valgte å signere løftet, sto Bjørvik på sitt:

- Det er veldig mange grunner til at jeg er prinsippfast. Ser man på ordlyden i eden, så skal man aldri gjøre noe galt. Vis meg den personen som aldri har gjort noe galt. Det er bare å sette seg inn i en bil.

Han har tatt saken for tingretten, lagmannsretten og høyesterett, uten å vinne frem. Til slutt tok han saken for menneskerettighetdomstolen i Strassburg, heller ikke der vant han frem.

Under rettsakene ble det kjent at han er den eneste i Norge som har tatt alle eksamener på jusstudiene, for så å nekte å avlegge kandidatløftet.

- Veldig vanskelig

Nordlys har flere ganger skrevet om tromsøværingen, som i de ni årene etter at var ferdig på UiT, har jaktet på relevant arbeid.

I 2013 hadde Bjørvik fått en tilrettelagt jobb i Oslo, men når Nordlys tar kontakt med ham nå, kan han fortelle at han er arbeidsledig.

- Jeg går på NAV. Det har vist seg å være veldig vanskelig å få en jobb uten papirene mine. Siden jeg ikke har avlest løftet, har jeg ikke en full grad. Derfor ser det ut som jeg har tatt en hel mengde enkeltemner. Det ser ikke helt bra ut.

Han forteller at han flere ganger har forsøkt å få relevant arbeid, men at det ble for mange praktiske hindringer.

- Det er jo veldig synd, både for meg og samfunnet, at jeg ikke får brukt utdanningen min.

Står på sitt

På tross av at han nå er arbeidsledig, vil ikke Bjørvik vurdere å signere kandidtatløftet.  Han står enda på sitt, men innrømmer at han ikke har store håp om at løftet blir valgfritt.

- Nå har det gått så lang tid at saken min rett og slett har blitt litt kald. Samtidig så håper man jo på at det kan skje noe politiske endringer. Det skal egentlig bare et direktiv fra Kunnskapsdepartemenetet til for at jeg slipper å avlegge løftet.

I en epost til Nordlys understreker avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet (KD) at Bjørviks sak har har vært gjennom rettssystemet, uten å vinne frem.

- Kravet om edsavleggelse er hjemlet i eksamensforskriften som universitetet selv fastsetter. Studentene skal ved semesterregistrering bekrefte at de er kjent med eksamensforskriften og at de vil følge reglementet. Den aktuelle saken har vært avgjort av domstolene, og studenten har ikke vunnet frem. KD har for øvrig ikke kommentarer. Eventuelle ytterligere spørsmål må rettes til UiT – Norges arktiske universitet.

Landet Rundt skal speile de beste artiklene fra de 70 andre Amedia-avisene. Fredriksstad Blad publiserer to-tre av disse hver dag for å gi våre lesere et innblikk i nyheter, hendelser og kuriøse saker fra Landet Rundt.