Landbruket er en viktig del av det bærekraftige næringslivet vi bør satse på. Da må vi legge til rette for kunnskap om lokal matproduksjon, gjøre det enklere å handle lokalt og vi kan bruke byen som et utstillingsvindu for det lokale spiskammeret. En måte å fremme det lokale landbruket på er å produsere mat i byen, der folk ferdes og oppholder seg.

De Grønne vil jobbe for at både lokale bønder, utbyggere og kommunen skal jobbe sammen for å gjøre Fredrikstad sentrum, enda grønnere og mer klimatilpasset, en by for mennesker og miljø.

Urbant landbruk er blitt et fenomen, basert på både behov for mer mat, men også på grunn av det sosiale aspektet det bringer med seg. Det styrker vår kunnskap og bevissthet om matproduksjon og forhåpentlig vil det inspirere til at enda flere ønsker å handle lokal mat. I tillegg må også arealene i bysentrum, i større grad bidra til å øke det biologiske mangfoldet, fremfor å bygge det ned.

Flere grønnsaker, urter, frukttrær og andre spennende vekster ville livet opp for både byens befolkning, men også som et bidrag for mer biologisk mangfold og bedre vilkår for byens insekter.

Det finnes et lite, midlertidig sentrumsprosjekt for urban dyrking i Fredrikstad. Rett ved rådhuset, mot Lykkebergparken, ligger en liten oase med benker og kasser der det dyrkes en rekke spiselige planter. Dette er et initiativ vi i De Grønne heier på og vil jobbe for å se mer av i sentrum og rundt i kommunen.

Med utbygging av boliger på den nye sykehustomten, Cicignon Park, er også urban dyrking en del av satsingen. Prosjektet inngår i et større forskningsprosjektet «Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains (SiEUGreen), som skal fremme urbant landbruk med sikte på økt matsikkerhet, ressurseffektivitet og smartere, mer robuste byer.

Oslo kommune har satset på egen bygartner og har egne støtteordninger til dyrkeprosjekter. Ved hjelp av grønne møteplasser, dyrking og husdyr i byen gjør vi Oslo grønnere og varmere sammen, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Også Aarhus i Danmark har blitt en turistattraksjon for urban dyrking via prosjektet «Smag på Aahus», et natur- og matprosjekt for å skape byrom fulle av smak. -Samtidig bliver den spiselige natur formidlet, så flere aarhusianere opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i og omkring Aarhus byder på, står det på smagpaaaarhus.dk. Prosjektet i Aarhus er med på det samme forskningsprosjektet som Cicignon Park.

På den nye Dampskipsbrygga og flere av byens torg og bed og plener, kunne urbant landbruk vært et fint tilskudd til sentrumsutviklingen. Flere grønnsaker, urter, frukttrær og andre spennende vekster ville livet opp for både byens befolkning, men også som et bidrag for mer biologisk mangfold og bedre vilkår for byens insekter.