Klimaendringer er en av vår tids store utfordringer, og for Høyre et temaet langt fremme i pannebrasken. Denne uken går høstens første fylkesting av stabelen, og som den største selvfølgelighet er flere av sakene viktige klima- og miljødiskusjoner. Som nyetablert fylkeskommune har Viken lagt FNs 17 bærekraftmål til grunn i driften av fylket. Det forplikter, og Høyre mener vi må gå raskere frem enn det fylkesrådet vil.

Blant sakene som diskuteres, er lading for elbiler på fylkeskommunens parkeringsplasser, og en egen strategi for energibruken i fylkeskommunens bygninger. Dette er saker som er sentrale for å få Viken langt frem i klimaarbeidet. Energistrategien skal sørge for at alle byggene drifter mer klimavennlig. Da snakker vi om nesten en million kvadratmeter, der det aller meste av det er videregående skoler. Det jobber nesten 12.000 personer i Viken fylkeskommune, og de må ha tilgang på ladestasjoner dersom det skal være lett å bruke fossilfrie biler. Mange av disse jobbene er også utenfor tettbebygde strøk, og det kan være langt å kjøre hjem eller til nærmeste ladestasjon.

Som for alle deler av samfunnet må vi gjøre det enkelt å velge miljøvennlig. Når det blir enkelt for folk å gjøre gode valg, så gjør folk det. Derfor må vi få frem disse løsningene så raskt som mulig, sånn som utbygging av ladestasjoner, overgang til mer klimavennlig oppvarming av bygningene og så videre. Høyre vil foreslå å fremskynde prosessen i de kommende dagers fylkesting, og håper vi får med oss de andre partiene på det.

Viken skal gå foran i å velge klimavennlige løsninger. Da kan vi ikke vente, men må vise at vi kan og vil satse på disse løsningene. Det er Høyre en garantist for, og derfor kommer klima i første rekke, disse dagene med fylkesting.