Gruppeleder Atle Ottesen i Ap svarer at det er gamle fraser fra Frp idet han får spørsmål fra Fredriksstad Blad 26. september om svikt i eldreomsorgen, at Fredrikstad mangler 80–100 sykehjemsplasser, og at eldre må vente i månedsvis etter å ha søkt om langtidsplass. Han er sterkt uenig i at Ap svikter de eldre. Jeg skal derfor ta for meg Ottesens svar.

Han påstår at Laabak får det til å virke som at eldre må vente i helt uegnede omsorgstilbud. Nei Ottesen, jeg beskriver svaret fra administrasjonen, gitt i formannskapsmøtet 17/9, om at 40 eldre innbyggere har vedtak om langtidsplass, men det er ikke ledige rom, de venter i korttidsplass. 16 personer, som har vedtak om langtidsplass venter hjemme i eget hjem fordi det ikke er ledige rom. I tillegg er det 44 eldre som har søkt om langtidsplass, men søknaden er ikke behandlet sannsynlig fordi det ikke finnes ledige rom. Altså må Ottesen finne seg i at det oppleves som at han svikter både de eldre og Aps program som sier: «Når du trenger det, skal sykehjemsplass stå klar», eller «Den dagen du trenger det, skal du få den hjelpen du trenger».

Laabak kommer med de samme påstandene igjen og igjen sier han. Ottesen! Det er dokumenterte påstander fra siste formannskapsmøte.

Han minner om at Borge er et fullverdig sykehjem, hvor de eldre får oppfølgingen som er nødvendig. Nei Ottesen, korttidsrommene har seng, nattbord, klesskap, to stoler og bord – ingen personlige eiendeler har adgang. De hvite veggene gjennom flere måneder i venteposisjon gjør sannsynlig mentale inntrykk uansett hvor god pleie man får. Opphold på korttidssenteret er avklaring, oppfølging i avgrenset periode, videreføring av behandling igangsatt på sykehuset, opptrening til å klare seg i egen bolig etter sykdom eller skade samt å få vurdert behovet for helsetjenester i hjemmet etter utskriving.

Les også

Sykehjemsskam med Ap!

Han sier eldre som bor hjemme også får oppfølging. Ja Ottesen, alle med behov får hjelp, men nei Ottesen, her snakker vi om de som har søkt om langtidsplass i sykehjem, som betyr at det ikke er bedre å bo hjemme, men man har faktisk behov for å bo i sykehjem. Er det så vanskelig for Ottesen å svare at det ikke er plass?

Han minner om at flertallet har vedtatt å bygge Onsøyheimen og skal gjennomføre en større oppbygging av heldøgnstilbudet. Ottesen! Det er i dag, ikke om to år, at kommunen mangler 80–100 sykehjemsplasser for dem som har søkt om plass nå! I tillegg kommer de som av ulike årsaker i disse dager ligger i dobbeltrom og de 20–30 som venter på heldøgns omsorgsbolig (Helse- og velferdsutvalget 30.1.19).

Laabak kommer med de samme påstandene igjen og igjen sier han. Ottesen! Det er dokumenterte påstander fra siste formannskapsmøte.

Han svarer på spørsmålet om å åpne Emil Mørch nå, som det er mange som venter på plass, med at de som var der flyttet til nye Østsiden, og igjen nevner han at de skal gjennomføre en større satsing på heldøgnsomsorgen. Ottesen! Svaret fra administrasjonen den 17/9 var at det innføres dobbeltrom istedenfor å åpne Emil Mørch, blant annet av hensyn til rekruttering av helsepersonell. Altså er det bevisst at Emil Mørch ikke tas i bruk. Onsøyheimen om to år og heldøgns omsorg om to, tre eller fire år dekker da ikke eldres behov september 2020?

Jeg avslutter med å gjenta min påstand om at Ap nedprioriterer eldreomsorgen. Dagens situasjon er uverdig fordi det er prekær mangel på sykehjemsplasser, og at Ap ikke vil åpne et sykehjem de selv har stengt ned. Jeg oppfatter at Aps gruppeleder ikke forholder seg til dagens situasjon som består i at mange eldre trenger et annet og bedre tilbud enn det de faktisk får.

Les også

Ordfører, dette vil gi et godt ettermæle: Stikk spaden i jorda på Onsøyheimen nå