Fredrikstad Frp har ikke stemt for bomring, og vi har uttrykt bekymring for den merkostnaden familier kommer til å få idet belastningene starter opp. I Fredrikstad er eiendomsskatten høy, parkeringsavgiftene skyhøye og det skal svi enda mer å kjøre bil gjennom innføring av bomring. Dette skjer med Arbeiderpartiets vedtak.

Frp mener staten bør ta hele regninga. Det er bare det at Frp er det eneste partiet som har dette i sitt program. Min personlige mening er at «oljefondet» kunne innløst bomgjelden, og at de rundt ti årlige bompengemilliardene i Nasjonal Transportplan kunne vært inndekket fra fondet. I 2013 var fondet 5.038 milliarder og ved utgangen av 2018 var det hele 8.478 milliarder på fondet. Er det noen som mener at 70 milliarder i bomgjeld og ti milliarder i årlig kostnad ikke kunne dekkes inn? Ja – de andre partiene!

Stortinget vedtar innstilling fra departementet om bompenger etter at lokalpolitikerne har vedtatt utbygging med bompenger – i byene.

Med Frp i regjering skal veiene våre bli bedre, og kostnadene for bilistene skal være lavest mulig.

Det er fortsatt mulig å stoppe opp slik at bomringen ikke etableres. Det bestemmes lokalt i Fredrikstad og Sarpsborg. Bompengeproposisjonen om Bypakke Nedre Glomma skal til ny behandling i Stortinget i 2019.

Da Frp kom inn i regjering i 2013 brukte staten 49,1 milliarder kroner på veiformål. Samme år betalte bilistene i bilrelaterte avgifter og bompenger til sammen 59,6 milliarder kroner. Det betyr at inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger i 2013 oversteg utgiftene til veiformål med mer enn ti milliarder kroner.

I 2019 er statens inntekter fra bilrelaterte avgifter og bompenger anslått til 58,6 milliarder kroner. Samtidig er anslåtte utgifter til veiformål i 2019 66,5 milliarder kroner. Dette innebærer at statens utgifter til veiformål i 2019 anslås å overstige inntektene fra bilrelaterte avgifter og bompenger med om lag åtte milliarder kroner.

Bompengeandelen i veiinvesteringer er kraftig redusert, fra 40 prosent under den rødgrønne regjeringen til 28 prosent med Frp i regjering.

Staten bruker 500 millioner kroner hvert år på redusere bompengene utenfor de store byene.

Engangsavgiften for nybilkjøp er i snitt 40.000 kroner lavere enn i 2013.

Omregistreringsavgiften ved bruktbilkjøp er redusert med opptil 13 000 kroner.

I disse dager er Fremskrittspartiet i regjeringsforhandlinger med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. For Frp er det viktig å fortsatt få gjennomslag for grep som gir en enklere hverdag for bilister flest. Med Frp i regjering skal veiene våre bli bedre, og kostnadene for bilistene skal være lavest mulig. Uten bilen stopper Norge.

Til slutt mener jeg det er verdt å minne om at alternativet til Frp og sittende regjering er at Arbeiderpartiet med Rødt i spissen skal øke skatter og avgifter med 20 milliarder, og de har i tillegg aldri planlagt å bygge vei med fokus på lave kostnader for bilister – ei heller vil de ta bort bompengene. Det er med Frp i regjering innbyggerne blir tatt på alvor.