Laabak, Høyre: Uaktuelt med kutt i lærerstillinger

– En god start i barnehage og skole hvor elevene lærer å lese, skrive og regne godt nok, har stor betydning for om de gjennomfører videregående skole, skriver Laabak i begrunnelsen for at antall lærerstillinger må opprettholdes.

– En god start i barnehage og skole hvor elevene lærer å lese, skrive og regne godt nok, har stor betydning for om de gjennomfører videregående skole, skriver Laabak i begrunnelsen for at antall lærerstillinger må opprettholdes. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Den største æren for at skolen er på vei i riktig retning tilfaller dem som jobber i skolen, skriver Fredrikstad Høyres Jorulf Elias Laabak. Det er uaktuelt for partiet å gå inn for rådmannens forslag om å kutte 60 lærerstillinger i Fredrikstad-skolen neste år.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I rådmannens forslag til budsjett foreslås det et kutt på 60 lærerstillinger i Fredrikstad-skolen neste år. Dette er det helt uaktuelt for Høyre å gå inn for.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en god skole, en bedre skole forutsetter derfor en sterk satsing på lærerne. Da er ikke kutt i lærerstillinger riktig vei å gå. I vårt alternative budsjett kommer Høyre derfor til å styrke seksjon for utdanning og oppvekst betydelig for å reversere rådmannens kuttforslag.

Seksten av tjue nye lærerstillinger i Fredrikstad de siste fire årene, har kommet som en følge av den borgerlige regjeringens store satsing på lærere og ordningen «tidlig innsats». Dersom vi rent praktisk skal få til et løft for tidlig innsats, som intensivopplæring for elever som har utfordringer, trenger vi flere lærere på de laveste trinnene. Nettopp derfor har regjeringen bevilget milliardbeløp til flere lærere, og nettopp derfor er det uaktuelt for Fredrikstad Høyre å gå med på kutt i antall lærerstillinger.

Du skal være trygg på at skolen barna dine går på har nok lærere til at alle elevene bli sett.

En god start i barnehage og skole hvor elevene lærer å lese, skrive og regne godt nok, har stor betydning for om de gjennomfører videregående skole. Det å kunne lese, skrive og regne ordentlig er også helt avgjørende for å mestre andre fag i skolen. Vi skal ha en god tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer, det er også helt avgjørende at innsatsen settes inn tidlig i utdanningsløpet.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats fordrer at skolen har tilstrekkelig lærere med god og riktig kompetanse, og at lærerne får gjort jobben de er utdannet til å gjøre. Stadig flere barn og unge har utfordringer og behov som tar mye lærerressurser. Derfor vil Høyre i sitt alternative budsjett ikke bare reversere kutt i lærerårsverk, men også styrke teamet rundt læreren og eleven gjennom å styrke hjelpetjenestene, herunder skolehelsetjenesten.

Den største æren for at skolen er på vei i riktig retning tilfaller dem som jobber i skolen. Men gjennom å sørge for gode rammevilkår spiller politikk også en vesentlig rolle. Høyre sier nei til kutt i antall lærerstillinger i Fredrikstad-skolen. Vi skal være pådrivere for at pedagog- og lærernormer i barnehagen og skolen blir ivaretatt og fulgt opp. Du skal være trygg på at skolen barna dine går på har nok lærere til at alle elevene bli sett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken