Gå til sidens hovedinnhold

La oss komme i gang med å bedre levekår

«Det må følgelig satses på tiltak innen oppvekst og skole og tilrettelegging for at de skapes flere arbeidsplasser i Fredrikstad.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Levekårsundersøkelsene har gjennom flere år bidratt til å øke kunnskapen om de strukturelle utfordringene vi har i Fredrikstad. Administrasjonen og politikerne har fått god innsikt om hvordan livet kan fortone seg i de forskjellige delene av kommunen. Ikke minst i de såkalte røde sonene hvor levekårsutfordringene er størst. Høyre er vel vitende om at mange av beboerne i disse områdene faktisk trives der. Dette er også viktig å ta med seg i debatten videre og ikke minst la beboerne være med i arbeidet om hvordan man kan forbedre levekårene.

Høyre mener at det er spesielt to faktorer som bidrar til bedring av levekårene: Utdanning og arbeid. Det må følgelig satses på tiltak innen oppvekst og skole og tilrettelegging for at de skapes flere arbeidsplasser i Fredrikstad.

Det legges i disse dager frem en områdestrategi som skal bidra til å bedre levekårene. Høyre er i utgangspunktet positiv til dette og liker initiativet med en bred medvirkning fra beboere, frivillige og næringslivet. Men vi er betenkt på hvordan strategien er tenkt utført. Den virker unødig byråkratisk og langdryg. Vi har mye kunnskap om hvor utfordringene er og hva de består i og også noen tanker om hvordan disse kan løses. Det er derfor viktig å komme i gang med tiltak. Samarbeid med innbyggere, lag, foreninger og lokale bedrifter er viktig, men kan ikke frita kommunen og det politiske flertallet for sitt hovedansvar med å iverksette tiltak som virker.

Høyre mener derfor at det haster med å komme i gang med arbeidet. Dette handler om mer enn strategier, budsjettposter og tiltak, nemlig om borgernes levekår her og nå og deres fremtid.

Les også

Legg rapporten om levekår i en skuff og lås den

Les også

Inviterer alle som jobber med barn og unge på Lisleby

Kommentarer til denne saken