Gå til sidens hovedinnhold

La oss beholde den perfekte brannstasjonen for byen vår

«Jeg mener brannsjefen gjør et uklokt valg, og tar veldig lite hensyn til kommuneøkonomien, når han presser frem et enormt dyrt nybygg for å samle de tre små avdelingene under samme tak.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brannstasjonen er nå over 60 år, og kan fint fungere i over 60 år til! Etter min mening ligger dagens brannstasjon så perfekt plassert i byen at det bare kan bli dårligere ved å flytte til en ny tomt!

Tenk så fremsynte tidligere tiders politikere var da de plasserte brannstasjonen der den ligger i dag!

Arbeiderpartiordfører Ragnvald Gundersen, som opprinnelig var brannmester av yrke, sørget for at dagens brannstasjon ble liggende perfekt plassert i byen. Den ligger perfekt i forhold til veinettet slik at utrykningsveiene ble kortest mulig til utkantene og til viktige brannobjekter i byen. Han hadde i blodet at dette handler om liv og død for innbyggerne.

Er det ikke utrolig at vi har en stasjon som gjør at brannvesenets innsatstider fremdeles etter 60 år oppfyller alle kravene i dagens «dimensjoneringsforskrift» fullt ut?

Da vi opprettet redningsdykkertjenesten for noen år siden, var det jo fordi vi også forsto at hovedoppgaven er nettopp å redde liv!

For hva er en brannstasjon? Mitt syn er at en brannstasjon dreier seg om brann og redning, om utrykningstider og beredskap! Derfra skal akutte hendelser håndteres med utrykningsbiler, utstyr og redningspersonell!

Feieravdeling og forebyggende avdeling skal jo utføre viktige tjenester, men i likhet med mange andre kommunale tjenester, så er de ikke tidskritiske!

De kan derfor lokaliseres hvor som helst i kommunen. Både forebyggende og feierne jobber jo enten digitalt eller er ute blant publikum, og brannsjefen er vel ikke mindre mobil eller digital enn andre virksomhetsledere? Noe stort problem med å lede disse kan det da ikke være, selv om de ikke er lokalisert på brannstasjonen?

Heller ikke brannsjefen trenger vel egentlig å være plassert på brannstasjonen? Tidligere var jo brannsjefen lokalisert i staben på teknisk drift. Det var først i 1984 brannsjefen flyttet til brannstasjonen, men beredskapen fungerte faktisk meget bra før den tid også!

Jeg håper derfor at politikerne ikke tar ifra byens innbyggere den brannstasjonen som har blitt beundret og studert av kommuner over hele landet når de selv skulle se hvordan Norges fremste brannstasjon fungerte!

Les også

Her er de åtte tomtealternativer til den nye brannstasjonen i Fredrikstad

Både plasseringen og selve bygningen har stått seg utrolig godt, og vil stå seg videre i overskuelig fremtid ved å gjøre noen enkle grep. Brannstasjonen holder mål, det er brannsjefens prioriteringer som ikke holder mål!

Hvor er gevinsten for innbyggerne ved den enorme investeringen som planlegges nå?

Dagens ferske brannsjef ser egentlig ut til å legge vekt på helt andre hensyn enn beredskap, for tomtevalgene for en ny stasjon kan jo bare gi oss en dårligere beredskapsløsning. Dette er å gå tilbake i tid!

Skal kommunen bruke så mye penger bare for å oppfylle ønsket om en samling av avdelingene slik som brannsjefen foretrekker?

Jeg mener brannsjefen gjør et uklokt valg, og tar veldig lite hensyn til kommuneøkonomien, når han presser frem et enormt dyrt nybygg til sin virksomhet for å samle de tre små avdelingene under samme tak. Det er nok ikke bygget som er mest utdatert her. Ser ikke brannsjefen at dagens situasjon og måter å jobbe på har gjort at tiden har løpt fra hele forarbeidet til denne saken?

Og hvor er logikken i å bruke så mye penger på en slik samlokalisering? Når den livsviktige 110-sentralen for brannvesenet kan ligge på Ski, hva er da problemet med å plassere forebyggende og feieravdelingen et egnet sted i byen?

Jeg hevder at samlokalisering ikke gir noen gevinst i denne saken, det er faktisk tvert om.

undefined

Jeg vet at det vil ligge en betydelig effektivisering av det forebyggende arbeidet ved å flytte ut denne avdelingen fra brannstasjonen. Da bør de fremover bare konsentrere seg om de forebyggende oppgavene som de er ansatt for å løse, og la beredskapen få innrede seg på dagens stasjon alene. Dagens sammenblanding er ren sløsing med ressurser.

La beredskapen beholde den korte innsatstiden til de viktige brannobjektene i Gamlebyen, til Øra-området og til Værste-området, samtidig som redningsdykkerne fremdeles har kort vei til det området der de har størst mulighet til å redde liv, nemlig langs bryggepromenaden.

Hvis beredskapen blir igjen alene på brannsatsjonen, får de mer enn nok plass til å etablere «ren og skitten sone», og oppfyller dermed det kravet som har utløst prosjektet!

I tillegg får de nok kontorplasser, nok plass til å utvide garderober for kvinnelige ansatte, og de får nok parkeringsplasser! Ikke minst, en brannstasjon for fremtiden!

Så til brannsjefens ønske om et øvingsområde midt i tettbebyggelsen!

Min påstand er at det ikke finnes noen tomter i det ønskede området i Fredrikstad der et øvingsområde for et brannvesen vil bli godt mottatt!

Bygg ny brannstasjon like ved den gamle

Hvor mange innbyggere skal da bli påført et dårligere bomiljø eller få en arbeidsplass som opplever økt støy og forurensning?

Brannøvelser medfører både støy og utslipp av røk, og noen ganger kjemikalier som blir brukt i de pålagte «skarpe» øvelsene for kjemikaliedykkerne. Det må da være mye bedre å finne et øvelsesområde på et egnet sted utenfor sentrum, der brannvesenet kan øve, også til alle tider på døgnet? Da er det jo egnet også når dagens turnusplan endres i fremtiden.

Men hadde det ikke vært mer fremtidsrettet å gjenoppta arbeidet med å etablere et regionalt øvingssenter der Fredrikstad kunne øve sammen med både omkringliggende brannvesen og med politi og ambulansepersonell? Hvorfor har dette stoppet helt opp?

Min mening i denne saken er at samlokalisering har fått en altfor fremtredende plass i utredningen. Realiteten er at det å flytte avdelingene sammen har veldig liten betydning for alle andre enn brannsjefen og hans indre krets.

Det som virkelig har betydning for innbyggernes trygghet, er å ha en fantastisk godt plassert brannstasjon der beredskapen er ideelt plassert for å rykke ut på de livsviktige oppdragene de skal utføre for byens innbyggere!

Nå må politikerne tenke seg om to ganger, utsett prosjektet, og be om en oppdatert utredning av å flytte forebyggende avdeling ut, og oppgradere dagens brannstasjon for beredskapsavdelingen alene.

Dette har jo ikke blitt utredet skikkelig! Det vil bli et mye enklere prosjekt, og krever derfor heller ikke en «midlertidig brannstasjon» til 120 millioner, siden byggearbeidene da i liten grad vil påvirke forlegningsdelen og kontordelen på stasjonen.

Da løser politikerne sakens hovedutfordring rundt «ren og skitten sone» på en god måte, og i tillegg gjør det brannvesenet mer effektivt!

Ved å gi seg bedre tid, og skaffe seg et bredere beslutningsgrunnlag, kan politikerne spare hundrevis av millioner kroner!

Velgaard fikk ikke gehør for felles brannvesen i Nedre Glomma: Ny brannstasjon kan koste nærmere en halv milliard kroner

Kommentarer til denne saken