Som ivrig bruker av Isegran til rekreasjon setter jeg stor pris på det øya tilbyr av natur og som historisk område.

Isegran er en historisk øy med historiske bygninger som hører til der. Både bygningene og menneskene som ferdes der trenger de åpne arealene med sine siktelinjer utover og oppover elveløpene og over til Gamlebyen hvor hovedfestningsverkene ligger.

Jeg leser i Fredriksstad Blad at Håpets katedral, som er et privat foretagende, får benytte felleskapets arealer.

Isegran har ikke ledige områder til bruk for permanente installasjoner som ikke har historisk tilhørighet der. Hvor er fagpersonene som er satt til å ivareta og forvalte våre historiske verdier?

Jeg foreslår at Håpets katedral og hage kan få benytte området ved Bekkhus på Kråkerøy til både havn og hagebruk. Så kan Isegran få være det frie åpne kulturhistoriske området det bør være.