Den viktigste mediesaken denne uken, var Fredriksstad Blads oppslag (i papiravisen torsdag) om manglende sykehjemsplasser. Vi mangler hundre sykehjemsplasser i Fredrikstad, og derfor bør noe skje raskt. Fredrikstad – den lille verdensbyen med Norges beste fotballag – kan ikke leve med at eldre og pleietrengende blir plassert på et kortidssenter som pårørende beskriver som «dødens venteværelse».

La det ikke gå politisk prestisje i denne saken. Ta ikke ropet fra pårørende som en personlig kritikk av politikere og ansatte. Frustrasjon over ikke å nå frem, skaper konflikter. Kommunikasjonsproblemer kan være roten til mye vondt. Men husk at det er så enkelt som at vi alle ønsker best mulig pleie for oss selv og våre nærmeste. Det er et legitimt krav og et ønske om å beholde vår verdighet livet ut!

Viktig å stå frem

Mange pleietrengende og pårørende kvier seg for å stå frem i mediene med sin sak. Derfor er det mange mørketall og skjulte saker for offentligheten. I Fredriksstad Blad gir søsknene Thorbjørn Johansen, Liv Kristiansen og Per Kristian Johansen et ansikt til en viktig sak der de forteller at deres mor på 90 år har måttet tilbringe syv uker på kommunens korttidssenter. De frykter at ventetiden på fast sykehjemsplass vil gjøre at oppholdet på korttidssenteret vil vare livet ut. Søsknene understreker at de ikke går ut med kritikk mot de ansatte ved kortidssenteret. Det er mangel på sykehjemsplasser FB-artikkelen retter søkelyset på.

Da kommer vi ikke utenom å se hva vi bruker på integrering i forhold til hva vi bruker på eldreomsorgen, for å nevne en brennbar problemstilling.

Man kan være politisk uenig om eldrepolitikken – om fremtidens omsorg skal knyttes til at man skal bo hjemme lengst mulig, eller om skal tilby pleie på institusjoner. Men det er en debatt som ikke fortrenger virkeligheten. I øyeblikket mangler kommunen 100 sykehjemsplasser, og derfor bør politikerne legge all politisk prestisje til side og sette i gang strakstiltak.

Emil Mørchs Minne

Under siste kommunevalgkamp klippet ordfører Jon-Ivar Nygård over snoren for igangsettelsen av nye Onsøyheimen, som skal stå ferdig i 2022. Men snorklipping løser heller ikke de akutte problemene. Fremskrittspartiets gruppeleder Bjørnar Laabak, har foreslått å gjenåpne Emil Mørchs Minne. Det kan være et bidrag til en akutt løsning. Det er ikke alltid fasilitetene er avgjørende. I de fleste tilfeller er det den personlige omsorgen som teller mest.

Budsjettet må sees i sammenheng

Fredrikstad kommune har et budsjett på rundt syv milliarder kroner. Selv om kommunen er et forvaltningsorgan med politisk lovpålagte oppgaver, må vi stille krav om at våre skattepenger brukes på en måte som både tilfredsstiller kravet til effektivitet og ivaretar de omsorgsoppgaver kommunen er pålagt. Å kreve både effektiv og rasjonell virksomhet og vilje til å utvikle omsorgstjenestene skal ikke stå i motsetning til hverandre. En rasjonell økonomisk virksomhet, vil gi bedre økonomi til å ivareta omsorgstjenestene.

Dette er en viktig politisk debatt der vi ikke kommer utenom å se de ulike deler av den kommunale virksomheten i sammenheng og i forhold til hverandre, om det kan føles aldri så ubehagelig. Da kommer vi ikke utenom å se hva vi bruker på integrering i forhold til hva vi bruker på eldreomsorgen, for å nevne en brennbar problemstilling. Det er på et realistisk grunnlag politikerne må gjøre sine prioriteringer.

Politikernes ombudsrolle

At både omsorgstrengende og pårørende står frem, er et viktig bidrag til denne debatten. Pårørende som har problemer med å akseptere den behandlingen deres nærmeste har fått i helsevesenet, gruer seg til å ta opp saken. At deres kjære ikke lenger er i live, må heller ikke våre et hinder fra å sette søkelyset på det man mener er ugreie forhold i helsevesenet. Vi løser ikke problemene ved å feie dem under teppet.

Men ofte møter man imidlertid en mur yrkeslojalitet som gjør det vanskelig å komme videre med sakene. Nå er det ikke bare i helsevesenet man møter en bortforklaringskultur (vi har den også i pressen), men nettopp derfor er det viktig at vi har politikere som tar ombudsrollen alvorlig. Det er nok av politiske posører som verken er rotfestet i en politisk ideologi eller har forståelse for ombudsrollen, som surfer på sine politiske posisjoner.

På kort tid er det blitt sagt mye om Jan Bøhlers overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Tidligere partikolleger har kalt ham de verste ting. Men det interessante er at Bøhler selv forklarer sin overgang til Senterpartiet med at han og senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lenge har snakket om politikernes viktige ombudsrolle, en rolle Bøhler åpenbart føler han bedre kan ivareta i Senterpartiet enn i Arbeiderpartiet.

Les også

Laabak svarer Ottesen: Det er i dag, ikke om to år, kommunen mangler 80–100 sykehjemsplasser

Les også

Avviser kritikken mot Ap: Gode tjenester er ikke bare flere sykehjemsplasser