Det foregår nå flere prosesser på Hvaler hvor det blir diskutert hva som er Hvalers egenart. Jeg syntes kommunens forslag til samfunnsplan gir et godt svar på dette og siterer:

Hvaler er kjent for sitt flotte natur- og kystlandskap. Dette er kommunens styrke og identitet. Naturområder spiller en stor rolle i et miljø-, klima- og samfunnsperspektiv. De er viktige for biologisk mangfold, for effektiv karbonbinding i økosystemet, for innbyggernes helse og trivsel, samt at de gjør Hvaler til en attraktiv kommune for besøkende.

I innledningen i kommunens foreslåtte handlingsplan står det også: Naturen er grunnlaget for det meste av næringsliv og arbeidsplasser på Hvaler. Hvaler er en reiselivskommune. Småskala næringsliv med mange små aktører er våre hjørnestensbedrifter, det gir arbeidsplasser og vekst fordi mange ser potensialet i vår attraktivitet.

Hvaler har alltid vært et småskalasamfunn. Mange mindre bedrifter på Hvaler har skapt god vekst i arbeidsplasser og tilbud til fastboende og tilreisende. Mange skaper sin egen arbeidsplass på Hvaler fordi det er godt og bo der. Sesongen er også utvidet og flere tilbud har vi nå hele året.

Når det nå kommer opp et forslag om å bygge et stort hotell på Spjærøy, eventuelt mange ferieleiligheter, er det viktig å si ifra at dette vil vi ikke ha. Jeg tenker på størrelsen hver gang jeg kjører forbi Seut og ser den ni etasjer høye bygningen som står der og tenker «det politikere på Hvaler som vil bygge en mer en dobbelt så høy bygning på Spjærøy».

Med en slik utbygging vil vi bryte med det vi så riktig i samfunnsplanen sier: Prioritere hensyn til natur, jordvern, landskap, kulturmiljøer og friluftsinteresser.

Når det er snakk om større utbygginger på Hvaler, kommer alltid argumentet om økte inntekter til kommunen. Vi har de siste årene hatt tre utbygginger i litt større skala på Hvaler, Skjærhalden rorbuer, Økholmen på Vesterøy og Garnberget i Utgårdskilen.

Alle anlegg med argumenter om helårsdrift, kurs og konferanse, økt verdiskapning og overnattingstilbud. Når avkastningen på anleggene ikke har blitt god nok, kommer argumentet om salg som hytter. Vi er flere politikere som har kjempet mot dette, men flertallet har alltid kommet til at dette må de få lov til.

Etter disse eksemplene, og det er flere mindre prosjekter med samme utfall, må vi nå ha lært at anlegg av denne type ofte ender opp som private hytter. Høyres Ottar Johansen er villig til å prøve, det er ikke jeg. Når Høyre har prøvd mange ganger og mislykkes bør vel også de se at dette er en dårlig løsning.

La Fredrikstad ta seg av større kurs og konferanser og sats på småskala og mindre grupper på Hvaler. Det er viktig å utvikle lokale arbeidsplasser på Hvaler. Det skaper et levende lokalsamfunn, lavere klimautslipp og tilflytting. Utviklingen bør bygge på Hvalers egenart og tradisjon.