Krigen i Ukraina har gjennom 2022 sjokkert oss, og den raser videre. Samtidig har ukrainernes kamp og vilje til å stå opp for friheten imponert oss. Landet og folket står i en særdeles hard kamp og trenger vår støtte og hjelp. Og det kommer også en tid da lokalsamfunn i Ukraina trenger hjelp til gjenoppbygging. Vi her i Fredrikstad bør være med å støtte der vi kan.

Venstre stilte i det siste bystyremøtet før jul et spørsmål til ordføreren om ikke Fredrikstad også bør bli aktivt med i arbeidet for å hjelpe ukrainske lokalsamfunn, og kanskje få en vennskapsby i Ukraina. Fredrikstad bør vise et aktivt ønske om å bli med i det arbeidet KS har startet med å få til samarbeid mellom byer og kommuner i Norge og Ukraina. Dette er selvsagt viktig nå mens krigen raser, men det er også viktig i gjenoppbyggingen som etter hvert må skje av landets byer og lokalsamfunn.

Ukrainernes kamp for frihet og demokrati er også vår kamp.

Fredrikstad kommune har allerede gode samarbeid med byer flere steder i verden. Ukraina er derimot et land midt i en krig og er i en særdeles vanskelig situasjon. Et samarbeid her vil måtte være noe annet enn det vi for eksempel har med vennskapsbyer i Norden. Støtte til en by i Ukraina vil kunne være av både økonomisk, humanitær, administrativ eller politisk art.

Ordførerens svar i bystyret var positivt, og Fredrikstad kommune skal følge opp og ta del i det pågående arbeidet med å etablere samarbeid og partnerskap mellom byer og lokalsamfunn i Ukraina og Norge. Det ser jeg som veldig positivt.

Jeg mener Fredrikstad helt naturlig bør ta en aktiv del i hjelpearbeidet, også i tett samarbeid med en by eller et lokalsamfunn i landet. Ukrainernes kamp for frihet og demokrati er også vår kamp. Vi har et ansvar for å støtte deres ønske om å tilhøre et europeisk fellesskap av folk som tror på rettsstatens prinsipper, på folkestyre og frihet.

Les også

Her er Espen fra Fredrikstad i Ukraina for å levere utstyr til kolleger