Ole Lindekleiv, kommunestyrerepresentant for Hvaler Arbeiderparti påstår i sitt debattinnlegg 19. september at eiendomsskatten vil bli høyere med Hvaler Frp.

Enten så ønsker Lindekleiv å spre «falske nyheter», bevisst villede, eller så har han ikke fulgt med i timen.

La det ikke være noen tvil om Hvaler Frps holdning til eiendomsskatt. Frp var det eneste partiet som stemte mot innføring av eiendomsskatten på Hvaler i 2013, hvor Arbeiderpartiet var pådriveren for å få innført denne med støtte fra Høyre, Senterpartiet, Venstre og SV.

Ved hver budsjettbehandling etter innføring i 2013, har Frp fremmet forslag om reduksjon i eiendomsskatten, med en gradvis nedtrapping for avvikling av denne usosiale skatten.

Ved forrige budsjettbehandling (16.12.21) fikk det rødgrønne flertallspartiene (AP, SV, Sp og MDG) flertall for en eiendomsskatt på 3,5 promille. Flertallspartiene budsjetterte med en eiendomsskatt på 47,2 millioner. Høyre og Hvaler Styrbord ønsket å opprettholde eiendomsskatten på samme nivå som 2021 på kr 46.8 millioner, mens Frp fremmet i sitt budsjettforslag en eiendomsskatt redusert til 3,25 promille for 2022. dvs. kr 43,8 millioner, med en gradvis ytterligere reduksjon for årene 2023, 2024 og 2025.

I kommunestyret 21. april i år stemte flertallspartiene med Arbeiderpartiet i spissen for å retaksere Hvalers eiendommer med bruk av takstmenn. Vi har sett fra Fredrikstad kommune hvor galt dette kan gå, hvor enkelte boliger har fått økt eiendomsskatten med 3–4 gangeren etter ny taksering. På grunn av mange boliger og hytter på Hvaler med sjøutsikt og ideell beliggenhet, så vil vi anta at dette vil gjenta seg for langt flere på Hvaler enn i Fredrikstad. Frps forslag om å benytte eksisterende takster og øke med et visst krone-/prosenttillegg (kontorjustering j.fr. paragraf 8a-4), slik at det blir overkommelig for hus og hytteeiere fikk kun Frps stemmer.

I forrige møte den 15. september behandlet kommunestyret revidering av eiendomsskattevedtektene for Hvaler kommune, det var i denne sammenheng at Hvaler Frp ønsker å fordele byrden blant flere ved å fordele de totale eiendomsskatt beløpet som flertallspartiene tidligere har vedtatt, til også å gjelde næringseiendom og landbruk. Det vil si at næringseiendomsaktører må betale sin andel av de eiendomsverdiene de besitter, og at satsene da kan reduseres, slik at bolig- og hytteeiere betaler tilsvarende mindre.

Det kan nevnes fra Statistisk sentralbyrås oversikt over eiendomsskatt så benytter 320 kommuner seg av eiendomsskatt i 2022 (de fleste styrt av Ap og Sp), av disse er det kun 14 kommuner som har «eiendomsskatt i hele kommunen, unntatt på næringseiendom, kraftanlegg/-nett, vindkraftverk og petroleums anlegg».

De fleste kommunene velger å fordele denne byrden blant samtlige eiendomsbesittere, og ikke bare skyve regningen over på sine innbyggere, slik som Hvaler Arbeiderparti ønsker.

Les også

Hvorfor er Hvaler én av 14 kommuner som ikke har eiendomsskatt på næringseiendommer?