Kystverket trekker tilbake høyspent-tillatelse i Skjelsbusund

Kystverket har meddelt Hafslund Nett at tillatelsen til å anlegge luftstrekk med høyspentkabler over Skjelsbusund kommer til å bli trukket tilbake.